Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp Lễ CN Lễ Chúa Ba Ngôi - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

Đáp Ca Thánh Vịnh 32 - Dân Tộc Chúa Chọn. Nhạc: Đinh Công Huỳnh. https://youtu.be/m2-874vYPZY
Tin Vào Con Chúa - Sáng tác: Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh. https://youtu.be/38hQ1fWHUhQ