Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chuỗi Kinh Thờ Lạy Thánh Thể: Tổng Thể Đức Tin Công Giáo

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

Chuỗi Kinh Thờ Lạy Thánh Thể: Tổng Thể Đức Tin Công Giáo

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.

 

Tiền thân của Chuỗi Kinh Thờ Lạy Thánh Thể

Vào Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14/09/2020, theo lời góp ý của Cha Giuse T chúng tôi cho phổ biến Chuỗi Kinh Thờ Lạy và cách đọc như sau:

 

Khi đọc Chuỗi Kinh Thương Xót, chúng ta xin Chúa ban ơn thương xót cho chúng ta, và khi đọc Chuỗi Kinh Thờ Lạy (hay Chuỗi Kinh Đức Mẹ Fatima) chúng ta làm phần việc của mình để đón nhận hoa trái của Lòng Thương Xót Chúa nơi chúng ta và nơi tha nhân. Cách đọc Chuỗi Kinh Thờ Lạy cũng rất giống cách đọc Chuỗi Kinh Thương Xót. Chỉ khác biệt ở những lời kinh ở mỗi hạt kinh.

 

1.Dấu Thánh Giá

2.Lời nguyện mở đầu: “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa, và con xin dâng lên Chúa Chuỗi Kinh Thờ Lạy này để kính mến Chúa Giêsu Kitô, để xin ơn hối cải cho những người tội lỗi, và để đền tạ vì những tội lỗi đã xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.”

 

3.Kinh Lạy Cha

4.Kinh Kính Mừng

5.Kinh Tin Kính

 

6.Ở mỗi hạt lớn: “Lạy Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần Chí Thánh, con sấp mình thẳm sâu thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính rất châu báu Chúa Giêsu Kitô, hiện diện trong các Nhà Tạm trên thế giới, để đền tạ vì những sự lăng mạ, phạm thánh và dửng dưng mà Người đã bị xúc phạm. Vì công nghiệp vô cùng của Trái Tim Rất Thánh Người và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, con khẩn nài Chúa ban ơn hối cải cho những tội nhân khốn khổ.”

 

7.Ở mỗi hạt trong mười hạt nhỏ: “Lạy Chúa con, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con kính mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy và không kính mến Chúa.”

 

8.Ở cuối đọc ba lần: “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa! Lạy Chúa con, lạy Chúa con, con kính mến Chúa trong Bí Tích Cực Trọng.”

 

9.Lời nguyện kết: “Lạy Chúa, Chúa đã đặt Mẹ của Con Chúa làm Mẹ chúng con. Xin cho chúng con khi kiên trì sám hối và cầu nguyện cho thế giới được ơn cứu độ, chúng con có thể góp phần mở rộng Nước Chúa Kitô, mỗi ngày một hữu hiệu hơn, Người là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

(Cũng có thể đọc thêm kinh Hãy Nhờ và Kinh Lạy Nữ Vương)

 

Nhận xét:

 

Sau 8 tháng phổ biến, nhiều người đã nhận thấy sự quý giá và quyền lực của Chuỗi Kinh Thờ Lạy. Đồng thời với việc phổ biến Chuỗi Kinh Thờ Lạy, chúng tôi cũng cho phổ biến Kinh Thờ Lạy như sau: “Lạy Chúa Giêsu ngự thật (nơi đây) trong Bí Tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu độ trần gian. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi. Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa đã yêu mến Mẹ. Lại cho con ơn cảm hóa người đời biết thiết tha yêu mến Chúa và Mẹ, nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Amen.”

 

Đây là một kinh bao gồm những nét chính yếu trong đức tin và tu đức Công Giáo: Thánh Giá, Thánh Thể, Thánh Thần, Thánh Mẫu và Thánh Cả Giuse. Chúng tôi thường dùng kinh này mỗi khi viếng Thánh Thể và Rước Lễ Thiêng Liêng. Nhưng lạ thay, bản Kinh quý giá này không được bao gồm trong Chuỗi Kinh Thờ Lạy! Chưa hết, không nói thì ai cũng hiểu là Chuỗi Kinh Thờ Lạy này được cấu trúc theo hình thức của Chuỗi Thương Xót đang thịnh hành khắp nơi. Điều này làm cho nhiều người nghĩ rằng những kinh nguyện trong Chuỗi Kinh Thờ Lạy có sau Chuỗi Thương Xót. Nhưng sự thật, những lời nguyện trong Chuỗi Kinh Thờ Lạy là những lời kinh do chính Thiên Thần Hòa Bình và Đức Mẹ dạy ba trẻ ở Fatima năm 1917, và có trước những lời kinh trong Chuỗi Thương Xót với nội dung cũng chi tiết và cụ thể hơn. Chính nhờ năng đọc và sống theo những lời kinh từ Trời này đã khiến hai trẻ thị nhân Phanxicô và Giaxinta trở thành những vị thánh trẻ nhất trong Hội Thánh trong một thời gian ngắn kỷ lục.

 

Gần đây, với nhiều dấu chỉ huyền nhiệm, chúng tôi được Đức Mẹ cho biết Chuỗi Kinh Thờ Lạy cần được tái cấu trúc với hình thức giống hệt Chuỗi Kinh Mân Côi và có thể dùng để suy ngắm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi. Đức Mẹ muốn mọi người dùng Chuỗi Kinh Thờ Lạy Thánh Thể này trong những Giờ Chầu Thánh Thể trên khắp thế giới, như phương thức tuyệt hảo để đền tạ Thánh Tâm Thánh Thể Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Mẹ tỏ ý đau buồn vì nhiều linh mục và tu sĩ, nhiều dòng tu và cộng đoàn ngăn cấm việc lần Chuỗi Mân Côi trong các Giờ Chầu Thánh Thể. Chuỗi Kinh Thờ Lạy Thánh Thể này sẽ giúp mọi người suy ngắm các mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô trong Phép Lần Hạt Mân Côi một cách không nghi ngại.

 

Trong tác phẩm “Đức Mẹ Thánh Thể,” Thánh Phê-rô Giulianô Eymard viết: “Toàn thể cuộc đời Đức Maria-xét như một tổn thể-có thể tóm gọn lại trong một từ này: thờ lạy. Vì việc thờ lạy là việc phụng sự Thiên Chúa cách hoàn hảo, vì nó bao gồm tất cả mọi bổn phận của thụ tạo đối với Đấng Tạo Thành.”

 

Cũng vậy, thánh nhân viết: “Thánh Thể là sự tưởng niệm tất cả các mầu nhiệm trong đạo; Thánh Thể canh tân tình yêu và ân sủng của chúng. Và chúng ta phải như Đức Maria mà thích ứng với ân sủng này bằng cách chiêm ngắm Chúa Giêsu trong tất cả các hành động của Người, bằng việc thờ lạy và kết hợp với Người trong tất cả các trạng thái khác nhau của đời sống Người.”

 

Vì Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm của đời sống mọi tín hữu Công Giáo, nên Chuỗi Thờ Lạy Thánh Thể đích thực là Tổng Thể của Đức Tin Công Giáo.

 

Hơn nữa, Đức Mẹ còn dạy chúng tôi rằng khi cầu nguyện với Chuỗi Kinh Thờ Lạy Thánh Thể cũng như Chuỗi Mân Côi, với NĂM chục hạt kinh chúng ta phải nhớ đến NĂM chủ đích của đời sống cầu nguyện, mà Thánh Lễ là tột đỉnh và trung tâm của đời sống đức tin và cầu nguyện. NĂM chủ đích đó là: Thờ Lạy (Adoration)-Thống Hối (Contrition) -Tạ Ơn (Thanksgiving)-Xin Ơn (Supplication)-Dâng Hiến (Oblation).

Đức Mẹ cũng dạy chúng tôi, khi dủng các chuỗi hạt 50, chúng ta nên ghi nhớ những điểm thiết yếu trong đời sống đức tin và tu đức như sau:

 

Thờ Lạy trọn hảo là tuyệt đối đầu phục Chúa, là ao ước thực thi Ý Chúa, Lời Chúa và Luật Chúa, mà cụ thể là Mười Điều Răn.

Thống Hối là điều tối cần để được vào Nước Trời, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Vì vậy, chúng ta phải năng chiêm ngắm, Chân Dung Chúa Cứu Thế được diễn tả trong Phúc Âm, cụ thể nơi Hiến Chương Nước Trời và hình ảnh Chiên Thiên Chúa và Chúa Chiên Lành. Ơn hối cải là điều duy nhất Mẹ dạy chúng ta phải nài xin Chúa trong Chuỗi Kinh Thờ Lạy Thánh Thể, vì ơn hối cải chính là ơn được tha thứ và được cứu độ. Khiêm nhường, sám hối và đền tạ phải là thái độ căn bản của tín hữu Chúa Kitô.

 

Hồng Ân mà chúng ta cần ghi nhớ hơn cả là vì Chúa đã ban cho chúng ta chính Chúa Giê-su trong Bí Tích Cực Trọng và Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Cách Tạ Ơn tốt nhất là sống tinh thần cầu nguyện thờ lạy, hy sinh xả kỷ, bác bái vị tha, và theo Bảy Ơn Chúa Thánh Thần, Đấng là Hồng Ân bao gồm mọi Hồng Ân.

 

Điều chúng ta cần Nài Xin hơn cả là được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, để đời sống chúng ta được trổ sinh hoa trái như Chúa mong muốn để làm vui lòng Chúa và đem lại vinh quang Chúa. Những hoa trái Chúa muốn trong đời sống chúng ta không gì hơn là các hoa trái của Chúa Thánh Thần, là mọi nhân đức. Ở đây, chúng ta cần ghi nhớ 12 hoa trái Chúa Thánh Thần, 4 cách giúp chúng ta đạt được Đức Khôn Ngoan Vĩnh Hằng theo giáo huấn Thánh Mongpho, và 2 điều trước hết giúp chúng ta sống trong Ánh Sáng và trở nên con cái Thiên Chúa như Thánh Gioan Tông Đồ nhắc nhở là đoạn tuyệt với tội lỗi và tuân giữ điều răn yêu thương của Chúa, hay nói tắt là ghét tội và yêu Chúa.

 

Cuối cùng, của lễ Chúa muốn chúng ta dâng hiến cho Người hơn cả không gì khác hơn là “tâm hồn thống hối khiêm cung.” Mười điều Thánh Bê na đô day chúng ta phải ghi nhớ về quá khứ, hiện tại và tương lai, giúp chúng ta sống đời sám hồi đền tạ, đặc nét của tình yêu chúng ta phải có dành cho Thiên Chúa-Đấng Giàu Lòng Thương Xót.

 

CÁCH ĐỌC CHUỖI KINH THỜ LẠY THÁNH THỂ

-Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

-Lời nguyện mở đầu: “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Chuỗi Kinh Thờ Lạy này để kính mến Chúa Giêsu Kitô ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể, để xin ơn hối cải cho những người tội lỗi, và để đền tạ vì những tội lỗi đã xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.” (có thể thêm ý nguyện riêng)

 

-Kinh Tin Kính

-Kinh Lạy Cha

-Ba Kinh Kính Mừng

-Kinh Sáng Danh.

Năm chục kinh “Lạy Chúa con…” với từng mầu nhiệm Kinh Mân Côi hay xướng theo thứ tự Thờ Lạy-Thống Hối-Tạ Ơn-Xin Ơn-Dâng Hiến.

-Ở đầu mỗi chục thay Kinh Lạy Cha là lời nguyện: “Lạy Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần Chí Thánh, con sấp mình thẳm sâu thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính rất châu báu Chúa Giêsu Kitô, hiện diện trong các Nhà Tạm trên thế giới, để đền tạ vì những sự lăng mạ, phạm thánh và dửng dưng mà Người đã bị xúc phạm.// Vì công nghiệp vô cùng của Trái Tim Rất Thánh Người và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, con khẩn nài Chúa ban ơn hối cải cho những tội nhân khốn khổ.”

 

- Ở mỗi hạt trong mười hạt nhỏ thay Kinh Kính Mừng là lời nguyện: “Lạy Chúa con, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con kính mến Chúa.// Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy và không kính mến Chúa.”

 

-Ở cuối mỗi chục thay Kinh Sáng Danh là lời nguyện: “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa! Lạy Chúa con, lạy Chúa con, con kính mến Chúa trong Bí Tích Cực Trọng.”

 

-Thay Lời Nguyện Fatima bằng Kinh Thờ Lạy: “Lạy Chúa Giêsu ngự thật (nơi đây) trong Bí Tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu độ trần gian. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi. Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa đã yêu mến Mẹ. Lại cho con ơn cảm hóa người đời biết thiết tha yêu mến Chúa và Mẹ, nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Amen.”

 

-Lời nguyện dâng Đức Mẹ Thánh Thể: “Lạy Chúa, Chúa đã đặt Mẹ của Con Chúa làm Mẹ chúng con. Xin cho chúng con khi kiên trì sám hối và cầu nguyện cho thế giới được ơn cứu độ, chúng con có thể góp phần mở rộng Nước Chúa Kitô, mỗi ngày một hữu hiệu hơn, Người là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

 

X: Chúa đã ban Bánh Bởi Trời cho nhân loại (H)

Đ: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon (H)

 

Lời nguyện kết: Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con Bí Tích huyền diệu để kỷ niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được sùng kính mầu nhiệm Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con luôn luôn được hưởng nhờ hiệu quả của Ơn Cứu Chuộc. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần muôn đợi. Amen.

(Có thể đọc thêm kinh Hãy Nhờ và Kinh Lạy Nữ Vương)

 

Hát: Đền Tạ Trái Tim Mẹ

 

Nguyễn Khắc Tuần (hoặc một bài hát khác có ý nghĩa đền tạ Trái Tim Đức Mẹ)

ĐK: Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la-nguồn ủi an vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.

PK 1: Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết. Sá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì? Chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ chi, Mẹ ơi.

PK 2: Trần gian lụy sa, nhuốm mầu tang đắm đuối. Trên đường theo chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người? Đường trần gian say đắm không bến bờ, không bến bờ. Phút gian nan trông vào ai, nương nhờ ai, Mẹ ơi!

PK 3: Mẹ cho lòng con trên đường gai dương thế. Tấm lòng luôn tinh tuyết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ. Biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.

PK 4: Mẹ ơi, giờ đây con thực tình thống hối. Con đường xưa tội lỗi nguyền xa cách rồi, xa cách rồi. Và quỳ đây con muốn không dâng gì, không dâng gì. Mắt con trông lên Mẹ yêu âm thầm nhìn Mẹ thôi.

 

(Cũng có thể đọc thêm kinh Hãy Nhờ và Kinh Lạy Nữ Vương)

Ý lực suy niệm Cho Chuỗi Kinh Thờ Lạy Thánh Thể:

I.Thờ lạy: Giữ Mườn Điều Răn Chúa

 1. Thờ lạy một Chúa
 2. Tôn kính Thánh Danh
 3. Giữ ngày Chúa Nhật
 4. Thảo kính Cha Mẹ
 5. Tôn trọng sự sống
 6. Giữ mình trong sạch
 7. Chớ lỗi công bình
 8. Chớ hề dối gian
 9. Chớ ước gian dâm
 10. Chớ tham của người

 

II.Thống hối: Chiêm ngắm Chúa Giê-su-Đấng Yêu Thay-Đền Thay

 1. Khiêm nghèo
 2. Hiền lành
 3. Khóc tội
 4. Khát Chúa
 5. Thương người
 6. Tâm sạch
 7. Tác hòa
 8. Tử đạo
 9. Chiên Vô Tội
 10. Chúa Chiên Lành

 

III.Tạ ơn: Hồng Ân Thánh Thần

 1. Tinh thần cầu nguyện thờ lạy
 2. Tinh thần hy sinh xả kỷ
 3. Tinh thần bác ái vị tha
 4. Ơn trí ái (khôn ngoan)
 5. Ơn minh đạt (thông minh)
 6. Ơn siêu kiến (biết lo liệu)
 7. Ơn cương dũng (sức mạnh)
 8. Ơn minh luận (hiểu biết)
 9. Ơn sùng hiếu (đạo đức)
 10. Ơn kính úy (kính sợ Chúa)
 11.  

IV.Khẩn nài Xin ơn: 12 hoa trái Chúa Thánh Thần, 4 điều cần để được Đức Khôn Ngoan Vĩnh Hằng và ghét tội-yêu Chúa

 1. Bác ái, vui mừng, bình an
 2. Nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm
 3. Trung tín, hiền hòa, tiết độ
 4. Khiêm nhường, trong sạch, quảng đại
 5. Khao khát (Chúa) mãnh liệt
 6. Cầu nguyện liên lỉ
 7. Hãm mình toàn diện
 8. Biệt kính Đức Mẹ
 9. Đoạn tuyệt tội lỗi
 10. Yêu Chúa = Giữ Lời Chúa, Luật Chúa

 

V. Dâng hiến: Nỗ lực sống tinh thần khiêm nhường sám hối đền tạ nhờ năng nhớ những điều Thánh Bê-na-đô-Tiến Sĩ Đức Mẹ dạy:

1. Những tội đã phạm

2. Những việc lành đã bỏ qua

3. Thời giờ phí phạm

4. Cuộc đời ngắn ngủi

5. Thật khó để được cứu độ

6. Ít người được cứu độ

7. Không có gì chắc chắn bằng sự chết

8. Không có gì chính xác bằng sự phán xét của Chúa

9. Không gì đáng kinh hoàng bằng Hỏa Ngục

10. Không gì hạnh phúc bằng Thiên Đàng.

 

Điều ngỡ ngàng nhất là Đức Mẹ muốn những ai chưa sẵn sàng Rước Lễ, thì khi đọc Kinh Thờ Lạy phải đọc như sau: “Lạy Chúa Giêsu ngự thật (nơi đây) trong Bí Tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu độ trần gian. Xin Chúa ban cho con ơn hối cải thực sự để sớm được rước Chúa ngự vào tâm hồn. Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa đã yêu mến Mẹ. Lại cho con ơn cảm hóa người đời biết thiết tha yêu mến Chúa và Mẹ, nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Amen.” Rõ ràng, Đức Mẹ muốn nhắc nhở người ta đừng Rước Lễ phạm Thánh. Lòng khiêm nhường sám hối bao giờ cũng bảo đảm và đẹp lòng Chúa và Mẹ hơn cả.

 

Chúng tôi cũng chỉ mới đọc Chuỗi Kinh Thờ Lạy Thánh Thể này lần đầu tiên lúc 3-4 giờ sáng nay, Thứ Năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Chúng tôi bắt đầu viết bài này từ 5:15 PM vì Đức Mẹ muốn Chuỗi Hạt này được hoàn tất nội trong hôm nay-Lễ Đức Mẹ Fatima-Mẹ Mân Côi-Mẹ Thánh Thể-và cũng trùng vào LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. Đức Mẹ muốn mọi người phải xác tín rằng Thánh Thể và Thánh Kinh hay Chuỗi Kinh Thờ Lạy Thánh Thể và Chuỗi Mân Côi chính là sợi dây kéo những ai thành tín vâng lời Đức Mẹ về Trời.

 

Một chút riêng tư

Tôi ngỡ ngàng nhận ra là chính ngày này hai năm về trước 13/05/2019, tôi ra phi trường về Việt Nam chuyến thứ 13 để mừng Ngân Khánh Linh Mục riêng với gia đình; vì Ba tôi đang bệnh liệt giường sáu bảy năm nay chẳng biết còn được bao lâu. Tôi trở về Mỹ vào ngày Thứ Năm 30/5/2019, sau khi dâng lễ Thăng Thiên cho ba tôi. Chính hôm ấy Mẹ Bề Trên Maria Moryl Tổng Quyền Dòng Nữ Tu Thừa Sai Dòng Thánh Phê-rô Cla-vê đến thăm gia đình chúng tôi, trước khi rời Việt Nam. Tôi có dịp tình cờ gặp Mẹ trên chuyến bay năm 1992. khi tôi còn là Chủng Sinh và Mẹ là Giáo Tập nhà Dòng ở Saint Paul, MN. Mẹ luôn tín niệm và coi tôi như một người em; và Mẹ giúp tôi quen biết tất cả các Chị Việt Nam thuộc Dòng Mẹ. Lần đầu tiên Mẹ tặng quà cho tôi, cũng là quà mừng Ngân Khánh Linh Mục của tôi. Đó là một Ảnh Chúa Giê-su Thầy Dậy Chân Lý nhỏ, một cuốn sách 30 ngày tĩnh tâm với Thánh Tê-rê-sa và một dạy stola với hình Đức Mẹ Fatima và ba thánh trẻ. Mẹ trở về và phát giác bị ung thư và qua đời ngày 9 tháng 11 năm 2020, lúc 65 tuổi khi vừa xong 12 năm làm Bề Trên Tổng Quyền.

 

Chỉ hơn năm tháng qua, năm bảy người thân của tôi trong đó có hai tu sĩ cùng sống chung nhà với tôi gần 30 năm và Anh ruột tôi đã nối nhau ra từ giã cõi đời này. Bản thân tôi lần đầu tiên phải vào nhà thương và trước đó tưởng đã bước vào cõi đời đời. Tôi không ngờ lại có những sự huyền nhiệm đang xảy ra ngay trước mặt tôi. Hiện nay, tôi thực sự không biết lúc nào “tim ngưng đập” như lời y tá ở nhà thương bảo tôi.

 

Từ Lễ Thánh Gioan Bosco 30/01/2021, khi có dịp soạn lại bài viết về cuộc đời ngài, theo lời ngài khuyên dạy, mỗi sáng khi thức dạy và mỗi tối trước khi đi ngủ, sau khi đọc một Kinh Lạy Cha, Ba Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh và Kinh Ăn Năn Tội, tôi cẩn thận đọc ba lần lời nguyện sau: “Lạy Mẹ Đức Mẹ Đồng Trinh Maria-Xin Mẹ cứu rỗi linh hồn con.” Khi nghe ca đoàn hát trong tang lễ Cha Phê-rô Ngô Đình Thỏa những lời “là linh mục con muốn chết nơi bàn thánh,” tôi tiếc là mình đã hụt mất dịp ấy khi “bị” tỉnh lại sau lúc ngất vào một sáng đầu năm trước khi phải vào nhà thương.

 

Bây giờ tôi đã hiểu Mẹ muốn giữ mạng tôi để giúp mọi người tận hiến cho Mẹ theo giáo huấn Thánh Luy Maria Mongpho và khẩn thiết mọi người nỗ lực sám hối theo mệnh lệnh Mẹ Fatima.

 

Cha Nguyễn Tầm Thường có viết một cuốn sách với tựa đề tôi rất thích “Con biết con cần Chúa.” Phần tôi, suốt hơn hai chục năm nay, ngày nào tôi cũng hát bài “Mẹ ơi, con yêu Mẹ.” Tối nay, tôi sung sướng âu yếm thưa Đức Mẹ: “Mẹ ơi, con biết Mẹ thương con!” Hạnh phúc chừng nào khi cảm nhận tình Mẹ thương con.

 

Lễ Đức Mẹ Fatima-Mẹ Mân Côi-Mẹ Thánh Thể

Thứ Năm ngày 13/5/2021 (5:15-10:25 pm)

PS: Xin kèm theo đây 5 bộ các mầu nhiệm Kinh Mân Côi để làm phong phú hóa chất liệu Thánh Kinh khi cầu kinh Mân Côi.

 

CÁC MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI

Năm Sự Vui:

Thứ nhất thì ngắm Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

Năm Sự Thương:

Thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 

Năm Sự Mừng:

Thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin cho được hưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 

Năm Sự Sáng:

Thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Năm Sự Thánh: (năm mầu nhiệm Thánh Thể, được Hội Đồng Gim Mục Hoa Kỳ phổ biến thập niên 1990)

Thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Trời ban manna cho dân Dothái trên đường về đất hứa. Ta hãy xin cho được tin yêu phó thác nơi Chúa Quan Phòng.

Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Trời tái lập giao ước với dân Do-thái trên núi Sinai. Ta hãy xin cho được ghi nhớ và giữ trọn giao ước thánh.

Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Ta hãy xin cho được biết thương xót như Chúa là Đấng giàu lòng thương xót.

Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và chức linh mục. Ta hãy xin cho được say yêu Chúa Giêsu Thánh Thể và trân quý thiên chức linh mục.

Thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau. Ta hãy xin cho được nhận biết sự hiện diện của Chúa trên mọi nẻo đường đời.