Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca và Hiệp Lễ CN VII PS - Chúa Thăng Thiên

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca: TV 46: https://youtu.be/JRSnmxpq4R4Alleluia: https://youtu.be/bKQMztMxwpo
Hiệp Lễ - Chúa Về Trời: https://youtu.be/rY2w8P8g98U