Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN Lễ Hiện Xuống - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

Đáp Ca Thánh Vịnh 103 - Xin Sai Thánh Thần - https://youtu.be/Lg86xLFhPPkThánh Thần Chúa Xuống - https://youtu.be/KGgqMQmMzDw