Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Album Chuỗi Ngọc Vàng Kinh

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

Album Chuỗi Ngọc Vàng Kinh

 

01. Chuỗi Ngọc Vàng Kinh – Thanh Hoài

https://www.youtube.com/watch?v=8cjRd9tbUwU&list=RD8cjRd9tbUwU&start_radio=1

 

 

02. Maria Mẹ La Vang – Nguyễn Hồng Ân + Tuyết Mai

https://www.youtube.com/watch?v=R-rnbKxZft0&list=RDR-rnbKxZft0&start_radio=1

 

 

03. Giọt Lệ Yêu Thương - Phương Hoàng + Thanh Sử

https://www.youtube.com/watch?v=JJe5yRlYWMw&ab_channel=th51bisTHDo

 

 

04.Tạ Ơn Mẹ Hiền – Cđ. Thiên Thanh

https://www.youtube.com/watch?v=02eWI1v6bOY&list=RD02eWI1v6bOY&start_radio=1&ab_channel=ThaiPham

 

 

05. Mẹ Yêu Con – Nguyễn Hồng Ân

https://www.youtube.com/watch?v=8R6fh8YlExY&t=131s&ab_channel=Nguy%E1%BB%85nH%E1%BB%93ng%C3%82nOfficial

 

 

06. Kính Mừng Mẹ Fatima – Cđ. Sao Mai

https://www.youtube.com/watch?v=-RXMQakBGbw

 

 

07. Maria Mẹ Thiên Chúa – Tuyết Mai

https://www.youtube.com/watch?v=MEw70smFgG8&ab_channel=ThaiPham

 

 

08. Trinh Vương Maria – Mai Thiên Vân

https://www.youtube.com/watch?v=T01H34v2iRI&ab_channel=tinmung.net

 

 

09. Maria Nữ Vương Luyện Hình – Hoàng Kim + Cđ. Thiên Thanh

https://www.youtube.com/watch?v=KLsn681AN3E

 

 

10. Maria Nữ Vương Gia Đình – Thanh Hoài

https://www.youtube.com/watch?v=WFj0D6LYLNg