Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ CN V PS B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp ca - TV 21 : https://www.youtube.com/watch?v=feT4Moo6npM&t=44s
Hiệp Lễ: Ở lại trong Thầy: https://www.youtube.com/watch?v=PBOlU76WBZo