Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

27/05/2021

THỨ NĂM TUẦN 8 TN
Th. Âu-tinh Can-tơ-bơ-ri, giám mục
Mc 10,46-52

 

NHỜ TIN ĐƯỢC CỨU ĐỘ

“Lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo Ngài.” (Mc 10,52)

Suy niệm: Bất chấp sự cản trở của đám đông vây quanh Chúa Giê-su, anh mù Ba-ti-mê làm mọi cách để có thể giáp mặt Ngài: tới không được thì anh kêu lớn tiếng: “Lạy ông Giê-su, con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Bằng cách đó, anh đã được Chúa đoái nhìn: Ngài nghe tiếng anh kêu, gọi anh đến và chữa cho anh được thấy. Khao khát của anh cuối cùng cũng được đền đáp: không phải nhờ tiền bạc, sức lực, hay thế lực nào mà chỉ nhờ lòng tin kiên vững thể hiện qua những nỗ lực phi thường của anh. Lòng tin ấy tiếp tục được thể hiện qua việc anh “vất áo choàng lại, đứng phắt dậy và đến gần Ngài” để được chữa lành. Chưa hết, đức tin của anh không hề vụ lợi, kiểu hết rên quên thầy: Sau khi lành bệnh, anh tháp tùng theo Ngài trên con đường Ngài đi.

Mời Bạn: Bạn nhớ Chúa có nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc,” nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17,6). Đức tin không phải là cây đèn thần giúp giải quyết mọi nan đề của cuộc sống, mà là sức mạnh giúp bạn đứng vững trước mọi thử thách và vượt qua mọi nghịch cảnh. Bạn đã xác tín như vậy chưa? Mời bạn suy gẫm hành vi của anh mù Ba-ti-mê này để có xác tín như vậy, bạn nhé!

Sống Lời Chúa: Để thực hành niềm tin của mình, trước khi làm việc gì, bạn nhớ tới Chúa và xin Ngài thánh hoá việc bạn sắp thực hiện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban ơn đức tin cho con, để con nhận biết Chúa và thờ phượng Chúa trong cuộc đời. Xin thêm lòng tin cho con, nhất là những lúc khó khăn. Amen.