Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

25/05/2021

THỨ BA TUẦN 8 TN
Th. Bê-đa Khả Kính
Mc 10,28-31

 

THEO CHÚA, TA ĐƯỢC GÌ?

“Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em… vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này không nhận lại được… gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mc 10,29-30)

Suy niệm: Khi chấp nhận bỏ nghề nghiệp, gia đình, trở nên môn đệ của Chúa, Phê-rô vốn mong muốn sẽ có một cuộc “đổi đời”. Thế nhưng, theo Chúa mãi mà chẳng thấy tín hiệu “đổi đời” đâu cả, lại còn nghe Chúa loan báo về cuộc Khổ nạn tại Giê-ru-sa-lem, Phê-rô vô cùng hoang mang, nghi ngại, nên muốn biết chắc về tương lai đời mình. Thầy Giê-su bảo đảm với ông rằng đừng sợ thiệt thòi khi theo Chúa, theo đuổi các giá trị Tin Mừng, sống hết mình cho Ngài. Thiên Chúa sẽ ban cho người ấy không chỉ được gấp trăm ở đời này, mà còn được ân thưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp. Tuy nhiên, cùng với phần thưởng gấp trăm đó, người theo Chúa cũng sẽ phải đón nhận sự ngược đãi cùng thái độ thù nghịch của thế gian.

Mời Bạn: Thiên Chúa luôn quảng đại với mọi người. Ngài biết rất rõ ta cần gì và sẽ ban cho những gì vượt xa lòng mong đợi của ta. Bạn đừng sợ thiệt thòi, hay mất thời gian vì dấn thân cho việc nhà Chúa. Chỉ cần bạn và tôi sống hết lòng với Chúa, hết tình với người thân cận, mọi việc khác Thiên Chúa sẽ chăm lo cho chúng ta. Bạn có thực sự tin như thế không?

Sống Lời Chúa: Tham gia vào một hội đoàn, một giới, một phong trào trong giáo xứ để tích cực hoạt động tông đồ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp  con tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, để chúng con không tính toán, nhưng quảng đại cho đi, dấn thân cho các hoạt động tông đồ. Nhờ đó, chúng con có Chúa là gia nghiệp đời đời. Amen.