Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

24/05/2021

THỨ HAI TUẦN 8 TN
Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh
Ga 19,25-34

 

CON CÓ MẸ

Đức Giê-su nói với thân mẫu: “Thưa bà, đây là con bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,26-27)

Suy niệm: Hôm qua chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, sinh nhật của Hội Thánh. Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh. Việc phụng vụ cử hành hai ngày lễ này cho thấy Hội Thánh nhận thức được vai trò lớn lao của Đức Ma-ri-a trong đời sống của mình. Hội Thánh được Chúa Giê-su thiết lập, được khai sinh từ cạnh sườn bị đâm thủng, máu và nước chảy ra. Trong giây phút bị treo trên thập giá, Đức Giê-su đã giao phó Tông đồ Gio-an làm con Đức Mẹ, một hình ảnh biểu trưng cho việc Hội Thánh thật sự là con của Đức Ma-ri-a. Chúa Giê-su muốn Mẹ mình chăm nom Hội Thánh, Người không để Hội Thánh mồ côi, nhưng có Mẹ luôn ở bên cạnh trên hành trình là dụng cụ và hình ảnh của Nước Trời an bình và yêu thương.

Mời Bạn: Hội Thánh là tất cả chúng mình, những người tin, cử hành và sống mầu nhiệm cứu độ của Đức Giê-su, con của Đức Mẹ. Bổn phận của chúng ta là “rước Mẹ về nhà mình,” để Mẹ cưu mang và sinh chúng ta trong lòng Hội Thánh. Bạn có quan tâm đến điều đó không?

Sống Lời Chúa: Luôn tâm niệm rằng chúng ta may mắn có Mẹ Hội Thánh đồng hành, chúng ta cần nỗ lực để Hội Thánh ấy phát triển.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a là Mẹ chúng con, xin cho chúng con biết “xin vâng” như Mẹ trong mọi biến cố của cuộc đời. Nhờ đó, chúng con có thể cộng tác với Chúa trong việc sinh thêm nhiều con cái cho Hội thánh bằng đời sống chứng nhân truyền giáo của mình. Amen.