Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

20/05/2021

THỨ NĂM TUẦN 7 PS
Th. Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh mục
Ga 17,20-26

 

SỨC MẠNH CỦA HIỆP NHẤT

“Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta.” ( Ga 17,21)

Suy niệm: Mỗi khi nói đến sức mạnh của sự đoàn kết người Việt Nam không ai lại không nhớ đến câu chuyện trong kho tàng văn học dân gian, đó là câu chuyện “Bó đũa”: những chiếc đũa yếu ớt nhưng nếu được ghép lại thành bó lại có một sức mạnh thần kỳ mà không một chiếc đũa riêng lẻ nào có thể có được. “Bó đũa” thiêng liêng chính là Hội Thánh, là thân thể mầu nhiệm của Chúa Ki-tô được hiệp nhất theo nguyên lý “ở trong nhau”: “như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ ở trong chúng ta”, nhờ đó không phải chỉ có “bó đũa” mới có sức mạnh, mà mỗi một “cây đũa” cũng có thể có được thông phần sức mạnh của toàn thể “bó đũa”: mỗi một tín hữu dù nhỏ bé, nhưng được hiệp nhất trong Chúa thì cũng nên một với nhau. Lúc đó, “tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là chính Chúa Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Mời Bạn chiêm ngắm sự hiệp nhất của “Cha ở trong Con Con ở trong Cha”, và bạn cũng được mời gọi phản chiếu hình ảnh của Chúa Giê-su bằng cách sống yêu thương và vâng phục như Người để nên một với Chúa Cha.

Chia sẻ: Sự hiệp nhất giữa Chúa Giê-su và Chúa Cha là sự hiệp nhất trong tình yêu thương và sự vâng phục, và đó là sự hiệp nhất mật thiết nhất. Bạn có sống sự hiệp nhất này trong gia đình, trong cộng đoàn mà bạn đang sống không?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy để Chúa biến đổi mình trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất bằng cách phục vụ và mở rộng trái tim đến với tất cả mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn hiệp nhất với nhau nên một trong tình yêu của Chúa Ba Ngôi.