Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

18/05/2021

THỨ BA TUẦN 7 PS
Ga 17,1-11a

 

ĐỊNH HƯỚNG LỜI CẦU NGUYỆN

“Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha, theo quyền năng Cha đã ban cho Người trên mọi phàm nhân để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.” (Ga 17,1-2)

Suy niệm: Tin Mừng hôm nay là đoạn mở đầu cho lời nguyện được gọi là “lời nguyện hiến tế” của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su cầu nguyện cho Người và các môn đệ. Những lời cầu thật chân tình thống thiết, một bên là tâm tình thảo hiếu với Cha trên trời, một bên là tình thương của Thầy đối với các môn đệ là những người tin vào Chúa. Chúa Giê-su cầu nguyện cho vinh quang Thiên Chúa và mưu ích cho sự sống và phần rỗi con người là sự sống đời đời.

Mời Bạn: Phần chúng ta, khi cầu nguyện chúng ta thường qui hướng về điều gì? Lời cầu nguyện đích thực là lời cầu xin trước tiên cho vinh quang Thiên Chúa và khi cầu xin những lợi ích cho bản thân và cho tha nhân thì cũng là để cho vinh danh Chúa và để chúng ta đạt được hạnh phúc muôn đời. Chúng ta hãy bắt chước Chúa Giê-su cầu nguyện, và hãy mở rộng tâm hồn, để chúng ta biết quan tâm đến nhu cầu của người khác qua việc cầu nguyện, và nhất là bằng sự trao ban, chia sẻ, cảm thông.

Sống Lời Chúa: Bạn hãy cầu nguyện với kinh “Lạy Cha” và áp dụng trong cuộc sống thường ngày những lời Chúa Giê-su dạy nơi kinh đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết cầu nguyện và sống tinh thần con thảo như Chúa để khi đón nhận những hồng ân Chúa trao ban trong cuộc sống, chúng con cũng biết sử dụng tất cả để đem lại lợi ích cho phần rỗi chúng con, cho tha nhân, và để làm vinh danh Chúa. Amen.