Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

07/05/2021

THỨ SÁU TUẦN 5 PS
Ga 15,12-17

 

DI NGÔN TÌNH YÊU

“Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)

Suy niệm: Có những người biết mình sắp lìa bỏ cuộc đời nên đã để lại những lời trăng trối; đó có thể là những di ngôn cô đọng, những tâm tình lưu luyến nhất gửi cho người còn ở lại, những công trình dang dở mong được nối tiếp… để mình vẫn còn hiện diện dù đã ra đi. Chúa Giê-su, trong bữa Tiệc Ly, cũng đã nói với các môn đệ những lời yêu thương nhất, đã thực hiện những việc mà Ngài căn dặn các ông “hãy làm để tưởng nhớ đến Thầy”. Những điều đó như một bản đúc kết những lời nói việc làm của Chúa trong ba năm các môn đệ ở với Thầy, mà có lẽ các ông chưa đủ thẩm thấu, giờ đây được trối lại qua giới răn riêng của Ngài: “Anh em hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em.”

Mời Bạn: Chúng ta là con cái được bố mẹ sinh ra cho đến khi lớn lên và bay xa tổ ấm, chưa chắc đã lãnh hội được những lời cha mẹ dạy, những việc cha mẹ làm cho mình và những hoài bão cha mẹ gửi gắm nơi cuộc đời mình. Ấy vậy mà có ba năm đi với Thầy, làm sao các môn đệ “khắc cốt ghi tâm” cho đủ đầy được. Do vậy Thầy vừa dặn dò vừa chỉ dẫn chi tiết. Và một xác quyết Đức Giê-su khẳng định với các môn đệ rằng: các ông không phải là tôi tớ mà là anh em, là bạn hữu nghĩa thiết thân tình. Bạn sống thân tình với Chúa hay giữa Chúa và bạn còn một khoảng cách?

Sống Lời Chúa: Hãy coi việc cầu  nguyện với Chúa mỗi ngày như việc quan trọng nhất giúp bạn sống thân tình hơn với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn nhớ đến di ngôn của Chúa và đem ra thực hành trong đời mình hàng ngày. Amen.