Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

06/05/2021

THỨ NĂM TUẦN 5 PS
Ga 15,9-11

 

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9)

Suy niệm: Để thể hiện tình cảm với nhau, người ta dùng nhiều cách thức: gởi thư thăm hỏi, nhắn tin, gởi quà, thăm viếng, có khi đến thăm và ở lại nữa... Những cách thức đó, dù có rất đậm đà, thân thiết, nhưng cũng chỉ là từ xa hoặc nhất thời. Chúa Giê-su muốn thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với con người cách đặc biệt khôn ví. Ba lần Ngài tha thiết mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu của Ngài. Ở lại trong Chúa không phải để bị Ngài “quấy rầy” mà là để được Ngài yêu thương, được thông ban sự sống thần linh, được trở nên con cái Chúa và nên một với Ngài, nghĩa là để hưởng “niềm vui của Chúa, niềm vui trọn vẹn,” và hưởng mãi mãi.

Mời Bạn: Chúa đã mời gọi bạn đến và ở lại với Ngài. Bạn đã nghe và đáp lại lời Ngài chứ! Mời bạn đến và ở lại với Ngài qua việc cầu nguyện liên lỉ, suy niệm Lời Chúa hằng ngày và tham dự Thánh lễ thường xuyên hơn. Một khi bạn ở lại trong tình yêu của Chúa, thì bạn đi đâu, làm gì, cũng có Chúa ở với bạn và bạn có thể đem Chúa đến với bất cứ ai mà bạn gặp gỡ tiếp xúc.

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, thường xuyên tham dự Thánh lễ và rước Chúa không chỉ trong ngày Chúa Nhật, luôn sẵn sàng chia sẻ phục vụ anh chị em, đó là những việc luôn phải có trong lịch trình đời sống hằng ngày của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con thêm lòng yêu mến và sự khát khao để chúng con biết tìm đến Chúa và ở lại trong Chúa như một nguồn sống và là cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.