Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

03/05/2021

Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, tông đồ
Ga 14,6-14

 

BIẾT CHÚA CHA QUA CHÚA CON

“Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy.” (Ga 14,7)

Suy niệm: Nếu để ý quan sát, chúng ta sẽ thấy hình Chúa Cha do các họa sĩ vẽ khá giống hình Chúa Con. Vẽ như thế có lẽ vì họ đã dựa vào lời Chúa Giê-su mặc khải về tương quan giữa Chúa Giê-su và Chúa Cha: Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy;” “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha;” và “Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy;”Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.” Những lời mặc khải này cho ta hiểu rằng Chúa Cha đã dùng Chúa Con để nói, để làm, để biểu lộ Chúa Cha như thế nào. Chúa Con chính là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình” (Cl 1,15), nhìn vào Chúa Con là thấy được Chúa Cha. Vì thế, để biết Chúa Cha thế nào chúng ta cứ nhìn vào lời nói và việc làm của Chúa Con.

Mời Bạn: Thắc mắc của tông đồ Phi-líp-phê với tính thực tế của mình cho thấy ông chưa thực sự hiểu biết Thầy mình nhưng lại là dịp Chúa Giê-su mặc khải rõ hơn mầu nhiệm quan trọng về Chúa Cha: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Nhờ đó chúng ta có thể biết được Chúa Cha. Thật là phải cám ơn Phi-lip-phê thật nhiều và tạ ơn Chúa Giê-su vô vàn, bởi vì nơi Ngài, Thiên Chúa trở nên hữu hình, gần gũi; cứ ở trong Chúa Giê-su là chúng ta có thể ở trong Chúa Cha.

Sống Lời Chúa: Gắn bó với Chúa Giê-su bằng việc rước lễ và đọc Kinh Thánh chúng ta sẽ biết và ở trong Chúa Cha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là hình ảnh trung thực nhất của Chúa Cha, xin ban cho chúng con lòng khao khát được gặp Chúa Cha bằng việc gắn bó với Chúa Con trong mọi sinh hoạt thường ngày của chúng con.