Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

(Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, được điều chỉnh lại để có thể dùng ngoài cộng đồng)

 

Dẫn Nhập:
 

Ngày 8/12/2020, nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Piô IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông Thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021.


Trong năm thánh đặc biệt kính Thánh cả Giuse này, chúng ta hết lòng tin cậy chạy đến cùng Thánh Giuse. Xin Ngài cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa Giêsu là Đấng xưa Ngài đã nuôi dưỡng, chở che, Đấng đã vâng lời Ngài như con thảo.


Giờ đây, ở trước tòa Chúa, chắc chắn lời bầu cử của Thánh Giuse rất có hiệu lực. Vì thế, chúng ta tha thiết cầu xin Thánh Giuse thương nhìn đến chúng ta, đặc biệt khi chúng ta gặp khó khăn, thử thách. Xin Ngài cầu cùng Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn và trung thành yêu mến Chúa đến hơi thở cuối cùng, để được hưởng vinh phúc với Chúa trên thiên đàng.

 

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

NGÀY THỨ NHẤT
Thánh Giuse, Cha nuôi Đấng Cứu Thế

Hát 1 bài về Thánh Giuse (tùy chọn)

https://www.youtube.com/watch?v=rh2tL-wIPKw

Suy niệm:
Muốn hiểu biết về Thánh cả Giuse, chúng ta hãy nhìn vào Thánh Gia thất xưa tại Nazaret, nơi Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Thánh Giuse với vai trò Cha nuôi Đấng Cứu Thế, suốt cuộc đời Ngài tận tụy hi sinh. Trải qua bao sóng gió, thăng trầm, Ngài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, che chở Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ. Cuộc đời trần thế của Thánh Cả Giuse hết sức âm thầm và khiêm tốn với công việc thợ mộc vất vả. Ngài đã cần mẫn lao động để nuôi sống gia đình như bao người cha khác trên đời. Nhưng Thánh Cả Giuse đã trở thành vĩ đại, nên gương mẫu cho tất cả mọi người cha bởi cuộc đời Ngài là một hành trình tìm kiếm, lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa không ngừng nghỉ.

 

Chúng ta cùng Cầu nguyện:
Lạy Thánh Giuse, người cha hiền gương mẫu của chúng con, xin ban cho những bậc làm cha trong các gia đình được sức mạnh trong công việc làm ăn, biết kiên nhẫn, hi sinh, và làm gương sáng cho con cái bằng đời sống đạo hạnh, để nhờ đó, các con cái được nuôi dưỡng, được lớn lên trong tình thương yêu và sự giáo dục lành mạnh, hầu trở thành những người kitô hữu tốt, hữu ích cho gia đình, cho xã hội và Giáo hội. Xin giúp những người sắp được ơn gọi làm cha được can đảm, vững tin và vui lòng đón nhận trách nhiệm và con cái Chúa ban. Amen.

 

Lạy Cha – 3 Kính mừng – Sáng danh.

Kinh cầu Thánh Giuse (xem phía dưới)
Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn (xem phía dưới)
Kinh Năm Thánh Giuse (xem phía dưới)

Hát bài: Giuse trong xóm nhỏ (xem phía dưới)

Kinh Trông cậy

 

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

NGÀY THỨ HAI
Thánh Giuse, vị gia trưởng tuyệt vời

Hát 1 bài về Thánh Giuse (tùy chọn)

https://www.youtube.com/watch?v=rh2tL-wIPKw

Suy niệm:
Có thể nói, nơi thánh Giuse hội đủ mọi nhân đức tốt lành. Phúc âm đã khen Ngài là Đấng công bình, chính trực. Thiên Chúa trao phó cho Ngài làm chủ thánh gia, làm bạn trăm năm Đức Mẹ. Chức vụ và trách nhiệm càng lớn thì ân sủng Chúa ban xuống cho Ngài càng nhiều. Hơn nữa, sự tiếp xúc thân mật hàng ngày với Chúa Giêsu và Đức Mẹ là một nguồn tăng trưởng thánh đức liên tục cho Ngài, giúp Ngài trở thành một gia trưởng đạo hạnh. Trải qua bao sóng gió, gian nguy, nhưng với niềm tin tuyệt đối vào thánh ý Thiên Chúa, Ngài đã gìn giữ thánh gia thất được bình an, hạnh phúc.

 

Chúng ta cùng Cầu nguyện:
Lạy Thánh Giuse, vị gia trưởng tuyệt vời! Xin cho các gia trưởng trong gia đình luôn biết lắng nghe Lời Chúa, biết phân định và làm theo Thánh ý Chúa, để đời sống của họ là gương sáng đức tin cho gia đình. Xin cho các gia trưởng ý thức mỗi gia đình là giáo hội nhỏ và biết xây dựng trên nền tảng yêu thương, hiệp nhất và tôn trọng lẫn nhau. Xin Cha thánh thương nâng đỡ những gia đình nghèo khó, giải gỡ những khó khăn cho các gia đình đang đau khổ vì mâu thuẫn, bất hòa và đang đứng trước nguy cơ tan vỡ hạnh phúc hôn nhân. Amen.

Lạy Cha – 3 Kính mừng – Sáng danh.

Kinh cầu Thánh Giuse (xem phía dưới)
Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn (xem phía dưới)
Kinh Năm Thánh Giuse (xem phía dưới)

Hát bài: Giuse trong xóm nhỏ (xem phía dưới)

Kinh Trông cậy

 

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

NGÀY THỨ BA
Thánh Giuse, mẫu gương vâng phục Thánh ý Chúa

Hát 1 bài về Thánh Giuse (tùy chọn)

https://www.youtube.com/watch?v=rh2tL-wIPKw

Suy niệm:
Trước thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đức Maria đã khiêm tốn và ngoan thảo thưa tiếng “xin vâng”. Thánh cả Giuse với một niềm tín thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa, Ngài cũng đã quảng đại làm theo ý Chúa trong mọi việc. Cha Thánh Giuse trước khi về chung sống với Maria lúc đó đang mang thai, vì không muốn tố giác Maria nên đã toan tính rời bỏ ngài. Nhưng được thiên thần báo mộng cho biết về thánh ý của Thiên Chúa, Cha thánh đã vâng phục đón nhận Maria. Ngài đã không nghĩ đến quyền lợi cá nhân nhưng luôn lấy thánh ý Chúa là trên hết. Vì thế, Ngài sẵn sàng từ bỏ ý riêng để mau mắn thi hành ý Chúa, cho dù có những điều không thể hiểu nổi, nhưng Ngài luôn tận tâm, tận lực chu toàn bổn phận để thiên ý được hoàn thành cách tốt đẹp nhất.

 

Chúng ta cùng Cầu nguyện:
Lạy Thánh Giuse là gương mẫu cho các gia trưởng và cho chúng con về sự vâng phục Thánh ý Thiên Chúa! Xin giúp chúng con dám từ bỏ ý riêng, can đảm chọn và thi hành Thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con trong những cơn gian nan thử thách, trong những đêm tối của đức tin, biết tín thác tuyệt đối vào Chúa, và giao phó cuộc đời mình vào trong bàn tay quyền năng của Chúa, để Chúa dẫn dắt chúng con đi trong đường lối của Người. Amen.

 

Lạy Cha – 3 Kính mừng – Sáng danh.

Kinh cầu Thánh Giuse (xem phía dưới)
Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn (xem phía dưới)
Kinh Năm Thánh Giuse (xem phía dưới)

Hát bài: Giuse trong xóm nhỏ (xem phía dưới)

Kinh Trông cậy

 

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

NGÀY THỨ BỐN
Thánh Giuse, mẫu gương khiết tịnh và chung thủy

Hát 1 bài về Thánh Giuse (tùy chọn)

https://www.youtube.com/watch?v=rh2tL-wIPKw

Suy niệm:
Thánh Cả Giuse được tuyển chọn để làm bạn trăm năm Đức Maria là Đấng vô nhiễm nguyên tội, Đấng trọn đời đồng trinh… thì đồng thời chính thánh nhân cũng phải là một người trinh khiết vẹn tuyền. Hình ảnh Thánh Giuse cầm ngành hoa huệ trắng nói lên tâm hồn thanh sạch Cha thánh. Để cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện, Thánh Giuse đã âm thầm hi sinh cả cuộc đời để giữ mình trinh khiết. Sự hi sinh thầm lặng nhưng hết sức lớn lao của thánh nhân đã đem lại hạnh phúc, bình an cho gia đình thánh và làm cho kế hoạch của Thiên Chúa được trọn hảo.

 

Chúng ta cùng Cầu nguyện:
Lạy Thánh Giuse là bạn trinh khiết của Đức Maria, xin hãy làm Đấng bảo trợ cho chúng con, đặc biệt cho những người sống ơn gọi hôn nhân gia đình. Xin lòng nhân lành và trinh khiết của Ngài nên chốn che chở an toàn cho chúng con trú ẩn trước mọi nguy nan cám dỗ đức khiết tịnh, để tâm hồn và thân xác chúng con luôn trong sạch, xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Xin cho những người sống bậc hôn nhân được trung thành với lời hứa, biết tôn trọng, dâng hiến cho nhau và chung thủy với nhau suốt cuộc đời. Amen.

 

Lạy Cha – 3 Kính mừng – Sáng danh.

Kinh cầu Thánh Giuse (xem phía dưới)
Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn (xem phía dưới)
Kinh Năm Thánh Giuse (xem phía dưới)

Hát bài: Giuse trong xóm nhỏ (xem phía dưới)

Kinh Trông cậy

 

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

NGÀY THỨ NĂM
Thánh Giuse, mẫu gương khiêm nhường

Hát 1 bài về Thánh Giuse (tùy chọn)

https://www.youtube.com/watch?v=rh2tL-wIPKw

Suy niệm:
Nơi thánh cả Giuse, chúng ta thấy nổi bật về nhân đức khiêm nhường. Thuộc dòng dõi Vua Đavit, nhưng Ngài sống hết sức khiêm tốn, bình dị với nghề thợ mộc tại ngôi làng Nazarét. Là Cha nuôi Đấng cứu thế nhưng ngài không vênh vang, hãnh diện về sứ mạng cao cả của mình. Trái lại, Ngài âm thầm phục vụ, không quản ngại hy sinh, vất vả để dưỡng nuôi gia đình thánh. Ngài luôn là bóng mờ đẻ vinh quang Chúa Cứu Thế được sáng tỏ. Đức khiêm nhường nơi Thánh Cả Giuse được thể hiện rõ nhất khi Ngài hoàn toàn quy phục Thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, cho dù có những điều ngài không thể hiểu được.

 

Chúng ta cùng Cầu nguyện:
Lạy Thánh Giuse là Đấng rất khiêm nhường, xin giúp chúng con biết noi gương ngài, sống khiêm tốn và hi sinh, để đem lại niềm vui cho những người chúng con gặp gỡ. Xin giúp chúng con can đảm dám loại trừ tính kiêu căng, ích kỉ, ghen tương, đố kị, để cuộc sống gia đình bớt đi những căng thẳng, xa cách và khổ đau. Đặc biệt, xin giúp chúng con biết khiêm tốn và tin tưởng đón nhận Thánh ý Chúa, ngay cả khi điều đó chưa có thẻ hiểu và không hợp với ý riêng của chúng con. Amen.

 

Lạy Cha – 3 Kính mừng – Sáng danh.

Kinh cầu Thánh Giuse (xem phía dưới)
Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn (xem phía dưới)
Kinh Năm Thánh Giuse (xem phía dưới)

Hát bài: Giuse trong xóm nhỏ (xem phía dưới)

Kinh Trông cậy

 

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

NGÀY THỨ SÁU
Thánh Giuse, mẫu gương sống khó nghèo

Hát 1 bài về Thánh Giuse (tùy chọn)

https://www.youtube.com/watch?v=rh2tL-wIPKw

Suy niệm:
Thánh Giuse đã sống cuộc đời khó nghèo thực sự, nghèo cả vật chất lẫn tinh thần. Dù xuất thân từ dòng dõi trâm anh thế phiệt, nhưng Thánh Giuse đã cùng Đức Mẹ và Chúa Giêsu sống trong ngôi làng Nazarét nhỏ bé, đơn sơ với nghề thợ mộc, chẳng mấy người biết đến. Thậm chí, chính sự nghèo khó này đã có lúc bị xem thường và là rào cản, khiến người Do Thái khó chấp nhận sứ mạng thiên tính của Chúa Giêsu khi nhìn vào gốc gác, thân thế của Người. Cái nghèo nơi gia đình thánh gia không phải là sự thiếu thốn về cơm ăn, áo mặc, bởi một người chăm chỉ lao động như Thánh Giuse chắc chắn sẽ đủ nuôi sống gia đình. Nhưng thâm sâu hơn, tinh thần nghèo khó của thánh nhân được thể hiện ở tấm lòng khiêm hạ, nhỏ bé, hoàn toàn cậy dựa vào quyền năng Thiên Chúa, hạnh phúc là một người nghèo trong sự giàu sang của Thiên Chúa.

 

Chúng ta cùng Cầu nguyện:
Lạy Thánh Giuse, là mẫu gương của sự khó nghèo, xin giúp chúng con noi gương ngài, sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng tám mối phúc thật, để giữa một xã hội đầy những bon chen, đua đòi và hưởng thụ vật chất, chúng con biết tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa, và rộng tay giúp đỡ chia sẻ với tha nhân nghèo khó hơn mình. Từ bây giờ và mãi mãi, xin cho chúng con được vững lòng trông cậy vào lòng nhân hậu của Chúa, biết quý trọng ơn gọi bậc sống của mình đang sống, và trau dồi các nhân đức, để chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa. Amen.

 

Lạy Cha – 3 Kính mừng – Sáng danh.

Kinh cầu Thánh Giuse (xem phía dưới)
Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn (xem phía dưới)
Kinh Năm Thánh Giuse (xem phía dưới)

Hát bài: Giuse trong xóm nhỏ (xem phía dưới)

Kinh Trông cậy

 

Dâng lời ngợi ca Thánh Giuse

https://www.youtube.com/watch?v=rh2tL-wIPKw

 

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

NGÀY THỨ BẢY
Thánh Giuse, mẫu gương thầm lặng

Hát 1 bài về Thánh Giuse (tùy chọn)

https://www.youtube.com/watch?v=rh2tL-wIPKw

Suy niệm:
Dựa vào Lời Kinh Thánh, chúng ta có thể nói thánh Giuse là một người trầm tĩnh và thầm lặng, một sự thầm lặng cực kỳ khiêm tốn, thánh thiện luôn đắm mình trong cầu nguyện để nghe được tiếng nói nhiệm mầu của Thiên Chúa, và cảm nhận sâu xa thân phận nghèo nàn, bất xứng của mình, trước sứ vụ cao cả của Thiên Chúa trao cho ngài là cha nuôi Chúa Giêsu. Điều này khiến thánh nhân chấp nhận mọi khổ cực xảy đến trong đời với tất cả lòng thành kính, cậy trông và tín thác nơi Thiên Chúa tối cao. Sống thầm lặng như thế, thánh Giuse đã đạt được sự tự do đích thực giúp giải phóng ngài khỏi những ràng buộc của ý riêng, để can đảm chọn Chúa là tất cả gia nghiệp đời mình. Sự tự do đạt tới đỉnh cao khi thánh nhân sẵn sàng hi sinh trọn vẹn ý riêng, để làm khí cụ của Chúa và để ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện.

 

Chúng ta cùng Cầu nguyện:
Lạy Thánh Giuse, sự thầm lặng đã giúp ngài có thể phân định trong mọi biến cố để nhận ra ý Chúa, và nhờ đó, ngài sức mạnh để thực hiện trọn vẹn lệnh truyền của Thiên Chúa trong từng biến cố của cuộc đời. Xin giúp chúng con đang trên con thuyền lênh đênh giữa sóng đời trần gian nhiều bôn ba, cạm bẫy, cám dỗ hôm nay, để biết tĩnh lặng và lắng đọng tâm hồn, nhận ra con người thật của mình, và lắng nghe tiếng Chúa, hầu có thể sống kết hợp mật thiết với Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc đời chúng con. Amen.

Lạy Cha – 3 Kính mừng – Sáng danh.

Kinh cầu Thánh Giuse (xem phía dưới)
Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn (xem phía dưới)
Kinh Năm Thánh Giuse (xem phía dưới)

Hát bài: Giuse trong xóm nhỏ (xem phía dưới)

Kinh Trông cậy

 

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

NGÀY THỨ TÁM
Thánh Giuse, Đấng công chính, thánh thiện

Hát 1 bài về Thánh Giuse (tùy chọn)

https://www.youtube.com/watch?v=rh2tL-wIPKw

Suy niệm:
Theo quan niệm của Thánh Kinh, người công chính được hiểu là những người nỗ lực chu toàn thánh ý Thiên Chúa, chu toàn lề luật và làm điều thiện lành. Tuy nhiên, sự công chính nơi thánh cả Giuse không chỉ hệ tại ở việc thực thi các mệnh lệnh của lề luật, nhưng hơn thế, lòng chính trực, sự trung thành tuyệt đối của thánh nhân vượt xa những đòi hỏi của lề luật. Đức công chính nơi thánh Giuse thể hiện ở sự ngay thẳng nội tâm tương ứng với đức ngay thẳng của cách sống bên ngoài. Nói theo kiểu người đời là có sao nói vậy, sống vậy người ơi. Trước mặt Thiên Chúa, dưới ánh nhìn của Thiên Chúa, thánh nhân như thế nào thì ngài muốn bộc lộ ra như vậy. Dưới mái nhà Nazaret không hề có những ẩn ý, giả dối, che giấu sự thật. Trái lại, sự ngay thẳng, chân thành, đơn sơ, thân thiện và cởi mở của từng thành viên đã hiệp nhất thành gia đình thánh.

 

Chúng ta cùng Cầu nguyện:
Lạy Thánh Giuse, Đấng công chính, thánh thiện, xã hội và cuộc sống hôm nay đầy giả dối, bon chen, các tin giả và sự ác lan tràn hầu lường gạt mọi người, xin cho chúng con biết chọn cho mình một lối sống chân thành, ngay thẳng, dù chúng con có phải chịu thiệt thòi, thua kém, mất mát. Xin giúp chúng con biết noi gương ngài đi trong sự thật, sống trong sự thật, ở trogn ánh sáng của Chúa, luôn trung thành tuân giữ lề luật Chúa và giáo hội với tất cả tâm tình yêu mến, để chúng con được Chúa xót thương. Amen.

Lạy Cha – 3 Kính mừng – Sáng danh.

Kinh cầu Thánh Giuse (xem phía dưới)
Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn (xem phía dưới)
Kinh Năm Thánh Giuse (xem phía dưới)

Hát bài: Giuse trong xóm nhỏ (xem phía dưới)

Kinh Trông cậy

 

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

NGÀY THỨ CHÍN
Thánh Giuse, Đấng bầu cử mạnh mẽ trước tòa Thiên Chúa

Hát 1 bài về Thánh Giuse (tùy chọn)

https://www.youtube.com/watch?v=rh2tL-wIPKw

Suy niệm:
Thánh cả Giuse khi còn sống ở trần gian, Ngài đã cộng tác đắc lực vào công trình cứu độ của Thiên Chúa bằng một đời sống khó nghèo, khiêm hạ và hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngài đã hết lòng gìn giữ, chăm sóc và bảo vệ Chúa Giêsu và Mẹ Maria trước ác ý của sự ác và quyền lực thế gian. Vì thế, Ngài đẹp lòng Thiên Chúa và có phúc giữa những người nam. Ngày nay, Ngài đang được hưởng nhan thánh Chúa trên trời, và ở bên cạnh Chúa Giêsu, con yêu dấu của Ngài. Hơn bao giờ hết, thánh cả Giuse vẫn đang hoạt động với tư cách một Đấng cầu bầu cho những ai chạy tới núp dưới bóng ngài, và lời bầu cử của ngài rất có hiệu lực trước tòa Thiên Chúa. Hãy chạy đến với thánh Giuse trong mọi khó khăn, nghịch cảnh của cuộc sống để nhờ Ngài cầu thay, nguyện giúp cho chúng ta.

 

Chúng ta cùng Cầu nguyện:
Lạy Thánh Giuse rất nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha thánh có thể đón nhận lời nguyện của chúng con, để cầu bầu và giúp giải cứu chúng con khỏi những khổ cực, bệnh tật, yếu đuối, cám dỗ, nghi ngờ thánh ý Chúa mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha thánh không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người khốn khổ kêu cầu cùng Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nguyện xin Cha thánh đoái thương đến những than van khốn khó của chúng con. Xin Cha lấy tình thương che phủ, bảo vệ, và chúc lành cho chúng con. Amen.

 

Lạy Cha – 3 Kính mừng – Sáng danh.

Kinh cầu Thánh Giuse (xem phía dưới)
Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn (xem phía dưới)
Kinh Năm Thánh Giuse (xem phía dưới)

Hát bài: Giuse trong xóm nhỏ (xem phía dưới)

Kinh Trông cậy

 

================================

KINH CẦU THÁNH GIUSE

 

Xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

- Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

 

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

- Thương xót chúng con. (các câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là Một Đức Chúa Trời.

 

Rất thánh Đức Bà Ma-ri-a.

- Cầu cho chúng con. (các câu sau cũng thưa như vậy)

 

Thánh Giuse.

Thánh Giuse là Đấng sang trọng bởi dòng Đavít.

Thánh Giuse là sự sáng láng các Thánh Tổ Tông.

Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời.

Thánh Giuse là Đấng thanh sạch giữ gìn Đức Nữ Đồng Trinh.

Thánh Giuse là Đấng dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời.

Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô.

Thánh Giuse là Đấng cai quản Thánh Gia Thất xưa.

Thánh Giuse gồm no đủ mọi nhân đức.

Thánh Giuse cực thanh cực tịnh.

Thánh Giuse cực khôn cực ngoan.

Thánh Giuse là Đấng vững vàng mạnh mẽ.

Thánh Giuse chịu lụy mọi đàng.

Thánh Giuse rất ngay chính thật thà.

Thánh Giuse làm gương nhân đức nhịn nhục.

Thánh Giuse yêu chuộng sự khó khăn.

Thánh Giuse là kiểu thức cho thợ thuyền noi theo.

Thánh Giuse là Đấng làm cho sáng danh gia đạo.

Thánh Giuse che chở kẻ giữ mình đồng trinh.

Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con.

Thánh Giuse là Đấng an ủi kẻ mắc gian nan.

Thánh Giuse là nơi cậy trông cho kẻ liệt bệnh.

Thánh Giuse là bổn mạng kẻ mong sinh thì.

Thánh Giuse làm cho quỷ thần kinh khiếp.

Thánh Giuse làm quan thầy bàu chữa Hội Thánh.

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế.

- Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế.

- Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế.

- Chúa thương xót chúng con.

Chúa đã đặt ông thánh Giuse làm chủ nhà Chúa.

- Cùng cai quản gia nghiệp Chúa.

 

Lời nguyện

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giê-su, bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy ông thánh Giuse làm bạn cùng rất thánh Đức Mẹ Chúa con; chúng con kính chuộng ông thánh Giuse là quan thầy phù hộ cho chúng con ở dưới đất, thì xin Chúa con ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế Người cầu bầu cho chúng con ở trên trời. Amen.

 

 

KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ KHÓ KHĂN
Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.


Lạy Cha hiền xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, này xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha khó khăn này… (Thinh lặng dâng khó khăn riêng của mình lên cho Cha Thánh Giuse). Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới và bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.
Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy. Cha không bỏ qua điều gì giúp cho người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.

 

KINH KÍNH THÁNH GIUSE TRONG NĂM THÁNH

Kính chào Đấng Gìn Giữ Đấng Cứu Thế, Bạn Trăm Năm của Đức Trinh Nữ Maria. Chúa đã trao Con Một của Chúa cho ngài; Mẹ Maria đã tin tưởng vào ngài; Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với ngài.

Lạy Thánh Giuse diễm phúc, xin cũng hãy tỏ ra ngài là cha của chúng con, và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời. Xin ban cho chúng con ân sủng, lòng thương xót và lòng can đảm, và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.

 

GIUSE XÓM NHỎ

 

ĐK: Giu-se trong xóm nhỏ lao động thuở xưa, miền Na-za-rét Thánh Gia Người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo.

 

1. Cho người cha hết sức yêu mến tận tình biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui vững tay đưa thuyền qua sóng đời.

 

2. Cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình sống vui trong chí hướng trung thành. Nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều.

 

3. Cho đoàn thơ ấu biết tôn kính vâng lời biết noi gương mến Chúa yêu người. Hồn luôn giữ gìn được mầu hoa thánh ân xứng nên ngôi đền Chúa Thánh Thần.

 

Kinh Trông cậy…