Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô cảnh báo các nhóm vận động cho sự thay đổi trong Giáo hội mà không cầu nguyện

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

ĐGH Phanxicô cảnh báo các nhóm vận động cho sự thay đổi trong Giáo hội mà không cầu nguyện

 

 

Trong buổi triều yết ​​chung, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của cầu nguyện trong việc thăng tiến Giáo hội.

 

Sau đó, ngài nói rằng ma quỷ tìm cách làm gián đoạn việc cầu nguyện, vì cầu nguyện là thứ nuôi dưỡng đức tin.

 

Đức Thánh Cha đã có những lời lẽ mạnh mẽ đối với các nhóm Công giáo ủng hộ sự thay đổi trong Giáo hội, nhưng những người thực hiện điều đó lại không cầu nguyện.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Điều này cần phải thay đổi, ‘Chúng ta cần phải đưa ra quyết định khó khăn này ...’ Đây là những đề xuất thú vị, thú vị đấy. Nhưng liệu chúng ta có nên thúc đẩy chúng chỉ thông qua thảo luận? Hay chỉ thông qua các phương tiện truyền thông? Cầu nguyện ở đâu? Cầu nguyện là việc mở cửa cho Chúa Thánh Thần, Đấng soi đường chỉ lối cho chúng ta tiến về phía trước.”

 

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng các thánh nhân đã thay đổi thế giới và Giáo hội bằng sức mạnh của lời cầu nguyện, chứ không phải bằng tiền bạc, ảnh hưởng hay phương tiện truyền thông.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“‘Liệu đến khi nào, Con Người sẽ đến tìm thấy đức tin trên trái đất?’ Hay anh ta sẽ chỉ tìm những tổ chức, như những nhóm doanh nhân đức tin, những nhóm có tổ chức tốt, làm các công việc từ thiện? Hay anh ta sẽ tìm thấy đức tin?”

 

Đức Thánh Cha cũng yêu cầu người Công giáo tự vấn về chất lượng của lời cầu nguyện của mình. Ngài nói điều quan trọng là họ phải cầu nguyện hiệp nhất với toàn Giáo hội.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Tôi phải cầu nguyện như thế nào? Tôi có cầu nguyện chắc chắn rằng tôi đang ở trong Giáo hội và cầu nguyện với Giáo hội không? Hay tôi cầu nguyện theo ý riêng của mình, và làm cho ý tưởng của tôi trở thành lời cầu nguyện? Đây là lời cầu nguyện của người ngoại giáo, không phải là lời cầu nguyện của Ki tô giáo.”

 

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng sứ mệnh của Giáo hội là cầu nguyện và dạy người khác cách cầu nguyện. Dẫn đầu bằng ví dụ, ngài đã nguyện một lời kinh Lạy Cha và ban phép lành trước khi rời đi.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn