Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN 4 B Phục Sinh - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

Đáp Ca Thánh Vịnh 117 - Phiến Đá Thợ Xây Loại Bỏ.
https://youtu.be/bj2f3GBa4BM
Ca Hiệp Lễ - Bài Ca Người Mục Tử
https://youtu.be/65xwfHt8mn8