Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cõi lạ – Di ngôn - Bất công

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

BẤT CÔNG

 

Đủ luận điệu, mệnh danh là công lý

Nhưng chỉ là tấm bảng hiệu mà thôi

Bởi kẻ mạnh áp bức người khắp nơi

Như ngày xưa ác nhân mưu giết Chúa

 

Người ta luôn lấy cớ là xét xử

Nhưng chẳng hề theo đúng lý công minh

Không hề xét mà vẫn xử rành rành

Chúa oan ức, nay dân lành cũng vậy

 

Phi-la-tô rửa tay chẳng hết dại

Vợ ông khuyên mà ông chẳng chịu nghe [*]

Nên suốt đời bị mang tiếng ngu si

Kẻ có quyền mà bất công, hèn nhát

 

Ba-ra-ba là một tên gian ác

Tội tày trời mà lại được dung tha

Khắp mọi nơi bao kẻ ác mưu mô

Mà pháp luật vẫn bao che, khuất tất

 

Lạy Thiên Chúa, Ngài đã bị xử ép

Mà chúng con chẳng biết bảo vệ nhau

Một mình Ngài phải chịu đựng khổ đau

Vì nhân loại vẫn hại nhau đủ cách

 

TRẦM THIÊN THU

[*] Mt 27:19 – “Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy.”

 

CÕI LẠ

 

Tiệc mừng Lễ Vượt Qua

Mà không vui rộn rã

Mọi người đều buồn bã

Tiệc mừng hóa tiệc ly

 

Một môn đệ mưu mô

Chỉ điểm Thầy yêu dấu

Để ác nhân hung bạo

Bắt trói Chúa nhân lành

 

Đồi Sọ – chốn hành hình

Chúa Giê-su chịu chết

Cho trọn tình thương xót

Lấy máu rửa nhân gian

 

Cây Thập Giá lặng thầm

Khiến ác nhân hoảng sợ

Phải công nhận Con Chúa [*]

Khi thấy quá lạ lùng

 

Mọi thứ hóa khác thường

Rung chuyển cả trời đất

Mọi tiếng cười lịm tắt

Hoảng hốt chạy bao người

 

Nơi mộ đá buồn lơi

Con Chúa được mai táng

Thế nhưng kỳ diệu lắm

Mộ đá bỗng trống trơn

 

Chúa sống lại khải hoàn

Tử thần phải thua cuộc

Cả thế giới khâm phục

Vinh danh Chúa muôn loài

 

TRẦM THIÊN THU

Tuần Thánh – 2021

[*] Mt 27:54; Mc 15:39; Lc 23:47.

 

NHỚ DI NGÔN THẦY GIÊSU

 

Bóng Thầy khuất nẻo gian trần

Vì con hèn nhát thoát thân, bỏ Thầy!

Đêm khuya con lặng ngồi đây

Bồi hồi con nhớ đến Thầy, Thầy ơi!

Thương con, Thầy chẳng trách lời

Bảo rằng con chỉ lầm thôi ấy mà [1]

Cả đời tội ác gian tà

Chỉ xin một tiếng, Thầy tha thứ liền [2]

Thầy thương dặn Mẹ, dặn con

Yêu thương chăm sóc ân cần sớm hôm [3]

Rồi Thầy cảm thấy cô đơn

Rằng: “Sao Cha bỏ rơi con thế này?” [4]

Miệng Thầy khô bởi đắng cay

Thầy kêu: “Tôi khát!” [5] Chẳng ai động lòng!

Thế là mọi sự đã xong [6]

Thầy phó linh hồn trọn vẹn cho Cha [7]

Thầy ơi, thương xót thứ tha

Vì con hèn nhát chạy xa, bỏ Thầy

Muộn màng hối hận giờ đây

Nhưng con tin khối tình Thầy vẹn nguyên

Giờ đây Thầy lặng nằm im

Nghĩa là Thầy thứ tha con thật rồi

Từ nay cho đến suốt đời

Xin cho con sống trọn lời thề xưa

 

TRẦM THIÊN THU

[1] Lc 23:24. [2] Lc 23:43. [3] Ga 19:26. [4] Mt 27:46. [5] Ga 19:28. [6] Ga 19:30. [7] Lc 23:46.