Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Những Lời Kinh và Liên Ca Khúc Mừng Chúa Phục Sinh

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

Liên Ca Khúc Mừng Chúa Phục Sinh

 

01. Mừng Chúa Phục Sinh

https://youtu.be/zv4DGW4AsXY

 

 

02. Hồng Phúc Phục Sinh

https://youtu.be/WtXXVvwJbJY

 

 

03. Chúa Hiển Vinh

https://www.youtube.com/watch?v=tfSd7tXb5R0&ab_channel=ThaiPham

 

 

04. Chúa Sống Lại

https://www.youtube.com/watch?v=UE5SurLhKQs&ab_channel=ThaiPham

 

 

05. Tiếng Chuông Phục Sinh - Slideshow

https://www.youtube.com/watch?v=efMwuwodoY4&ab_channel=josephhuyen

 

 

05. Tiếng Chuông Phục Sinh – Duy Hân

https://www.youtube.com/watch?v=kaeTHe_SFF0&ab_channel=acTrungQuy

 

 

06. Vui lên Đất Trời

https://www.youtube.com/watch?v=wiW1kHBdH-g&ab_channel=ThaiPham

 

 

07. Phục Sinh Khải Hoàn

https://youtu.be/sdlLdeXCwu0

 

 

Những Lời Kinh 

Lời Kinh Thống Hối
https://youtu.be/Xl4txurN9l0

 

Lời Kinh Chiều
https://youtu.be/PBH1t8DnB4I

 

Lời Kinh Đêm
https://youtu.be/wq106ISIDpY

 

Lời Kinh Ban Mai
https://youtu.be/FQ7kDdroNrk

 

Lời Kinh Dâng Chúa
https://youtu.be/fTm804p_mwk