Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

18/03/2021

THỨ NĂM TUẦN 4 MC
Th. Xi-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem, tiến sĩ HT
Ga 5,31-47

 

LỜI XÉT XỬ CHO TÔI HÔM NAY

“Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga 5,31-47)

 

Suy niệm: Đức Giê-su vạch rõ thái độ tôn giáo của người Do Thái và cũng là lời xét xử thẳng thắn về họ: Họ nghiên cứu Kinh Thánh, song lại không tin lời Kinh Thánh làm chứng về Đức Ki-tô. Họ nói là tin ông Mô-sê, song ông Mô-sê “vui mừng vì thấy ngày của Đức Ki-tô” còn họ thì không. Thay vì tôn vinh Thiên Chúa, “họ chỉ tôn vinh lẫn nhau”. Vì thế, đạo đối với họ chỉ là một thứ đạo “mị” nhau. Và cũng vì thế, họ chẳng thể nào tin nhận Đức Giê-su được. Còn Đức Giê-su, Ngài làm chứng rằng Ngài biết Chúa Cha, rằng Ngài được Chúa Cha sai đến, trước hết bằng chính những việc Ngài hoàn thành sứ mạng việc Chúa Cha giao phó.

Mời Bạn: Tự đặt mình trước mặt Chúa Giê-su để nghe Ngài xét xử về bạn. Giữa những gì bạn tin và những gì bạn làm có thực sự được thống nhất thành một mối trong cuộc sống của bạn không?

Sống Lời Chúa: Bạn dành 5 phút hoàn toàn thinh lặng, lắng nghe tiếng Chúa nói với mình về sự thực nơi mình – và lắng nghe những gì Ngài đề nghị cụ thể cho cuộc sống của bạn. Đây chính là một cuộc tĩnh tâm ‘bỏ túi’ của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã thẳng thắn vạch trần thái độ tôn giáo giả dối của những người Do Thái chống đối Chúa ngày xưa. Xin cho chúng con luôn biết phản tỉnh, để không tôn vinh Chúa bằng môi miệng còn cuộc sống và những việc làm thực tế thì hoàn toàn xa lạc đường lối Ngài. Amen.