Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

13/03/2021

THỨ BẢY TUẦN 3 MC
Lc 18,9-14

 

CẦU NGUYỆN PHẢI KHIÊM TỐN

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18,14)

 

Suy niệm: Nhân vô thập toàn. Trước mặt Thiên Chúa, ai dám tự hào mình thánh thiện? Thế mà người Pha-ri-sêu trong dụ ngôn lại khoe thành tích rằng mình còn hơn cả “thập toàn”, luôn “vượt chỉ tiêu” so với những gì luật buộc, và qua đó, anh “tôn mình lên” rằng “con không như bao người khác… hoặc như tên thu thuế kia.” Chúa cho biết cầu nguyện như ông Pha-ri-sêu này thì không được tha thứ tội lỗi. Thực ra Chúa luôn sẵn lòng tha thứ và nhẫn nại đợi chờ tội nhân hối cải. Điều thực sự cản trở nằm ở chỗ óc kiêu căng đội lốt lòng đạo đức khiến ông không thể nhận ra tội lỗi của mình để cầu xin ơn tha tội. Vì thế khiêm nhường là điều kiện cần trong cuộc chuyện trò với Chúa. Càng kiêu ngạo, ta càng xa cách Thiên Chúa, xa cách tha nhân; trái lại, càng khiêm nhườngnhìn nhận mình tội lỗi, thì càng đáng được Thiên Chúa thương tha thứ. Bởi vì: “Chúa dẹp tan phường lòng trí kiêu căng” nhưng “nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,51-52).

Mời Bạn: Khiêm tốn không phải là tự ti, chối bỏ ưu điểm và phẩm giá của mình, mà là biết nhận ra khuyết điểm và giới hạn của bản thân đồng thời nhận biết điều tốt đẹp nơi người khác.

Sống Lời Chúa: Khi xét mình, bạn cố gắng nhận ra sự kiêu căng tiềm ẩn trong các hành vi được đánh giá tốt của bạn, đồng thời khám phá những ưu điểm, thiện ý nơi người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn nhận thấy những yếu đuối và giới hạn của con, để con không còn tự cao tự đại, nhưng luôn biết dựa vào ơn Chúa và thấy mình cần đến Chúa. Amen.