Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

11/03/2021

THỨ NĂM TUẦN 3 MC
Lc 11,14-23

 

NHỜ CHÚA, THẮNG MA QUỶ

“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11,20)

 

Suy niệm: Một số người tố cáo Đức Giê-su dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun để trừ một tên quỷ. Đức Giê-su đã vạch ra cái mâu thuẫn sừng sững trong lập luận của họ: Làm sao Sa-tan có thể tự chia rẽ chống lại chính mình được? Chúa Giê-su nói Ngài “dùng ngón tay Thiên Chúa” để khẳng định uy lực vô song của Ngài trên ma quỷ. Chính quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giê-su giải phóng con người khỏi quyền lực Sa-tan và mọi thứ ác thần. Quả thật, Đức Giê-su là Đấng giải thoát đích thực mà nhân loại cần đến. Dù cho ma quỷ có lộng hành “như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (x. 1Pr 5,8), thì những Ki-tô hữu chính danh không hề bị khuynh đảo, vì Chúa Giê-su đã chiến thắng ma quỷ cách dứt khoát.

Mời Bạn: ĐGH Phan-xi-cô lưu ý rằng đời sống Ki-tô hữu là một cuộc chiến đấu không ngừng chống lại ma quỷ (x. Tông huấn Hãy vui mừng hoan hỉ, số 159). Nhưng nếu bạn hoàn toàn cậy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa hoạt động nơi Đức Giê-su Ki-tô, thì chiến thắng của bạn đã được bảo đảm rồi. Bạn có tin rằng “khi tử thần chích nọc độc vào Chúa, thì nó đã tự sát” không?

Sống Lời Chúa: Xét mình xem ma quỷ dùng mưu chước gì để xúi giục bạn, và xin Chúa Giê-su giải thoát khỏi những ảnh hưởng của chúng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, mùa Chay là thời gian luyện tập, chiến đấu thiêng liêng để chống lại mưu thâm chước độc của ma quỷ. Xin giúp chúng con biết vững tâm chiến đấu dưới màu cờ của Chúa với những vũ khí mạnh mẽ là ăn chay, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức. Amen.