Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

10/03/2021

THỨ TƯ TUẦN 3 MC
Mt 5,17-19

 

ĐẤNG HOÀN CHỈNH MỌI LỀ LUẬT

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)

 

Suy niệm: Có vẻ như Đức Giê-su là người coi thường luật lệ Do Thái: nào là không giữ luật rửa tay, nào là chữa bệnh trong ngày Sa-bát… Thế mà ở đây, Ngài lại cho rằng mình không phá bỏ, nhưng lại hoàn thành lề luật! Thật ra, Ngài lên án cách giữ luật theo hình thức và phá bỏ những luật lệ mà các thầy Ráp-bi bày vẽ và áp đặt trên người khác một cách vô nhân đạo. Hơn nữa, Ngài làm cho lề luật có được ý nghĩa trọn vẹn. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt con mọi điều bí ẩn trong tâm can con người, do đó, Đức Giê-su mời gọi ta đừng giữ luật chỉ ở hình thức mà phải đạt được điều quan trọng nhất, là trọng tâm của tất cả lề luật, đó là “công bình, nhân nghĩa và thành tín” (Mt 23,23).

Mời Bạn: Đừng tuân giữ 10 điều răn Đức Chúa Trời, 5 điều răn Hội thánh và tất cả các luật lệ như một nô lệ, nghĩa là coi các luật lệ đạo đời như một áp lực từ bên ngoài, một áp lực do Hội Thánh, do đoàn thể, do xã hội hoặc do dư luận, lời khen tiếng chê của người chung quanh. Bạn hãy giữ luật với cả tâm hồn, với lòng yêu mến và với niềm tin rằng luật sẽ đưa ta đến hạnh phúc thật sự.

Sống Lời Chúa: Thử xem trong các luật lệ của Hội Thánh, của cộng đoàn, tôi hay sai lỗi hoặc coi thường điều nào hơn cả và tìm phương cách khắc phục.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thường có dị ứng với mọi thứ luật lệ nào chúng con không ưa thích. Xin cho chúng con biết nhận ra mục đích của luật lệ trong đời sống và vui vẻ tự nguyện tuân giữ. Xin cho lề luật không chỉ được in nơi sách vở, nhưng cũng được in đậm nét nơi tâm hồn chúng con.