Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

08/03/2021

THỨ HAI TUẦN 3 MC
Th. Gio-an Thiên Chúa, tu sĩ
Lc 4,24-30

 

NỖI BUỒN TRÊN QUÊ HƯƠNG!

Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.(Lc 4,24)

 

Suy niệm: “Chùm khế ngọt quê hương” lại có vị đắng trong ngày Đức Giê-su về Na-da-rét “hiển đạt vinh qui.” Dù phục Chúa “sát đất” về những lời giảng dạy, nhưng người đồng hương lại không đón nhận Người, do họ có thiên kiến về nguồn gốc của Người. Họ tưởng họ biết rõ thân thế, tông ti họ hàng của Người: Là bác thợ, con bà Ma-ri-a và bác thợ Giu-se trong làng. Chính cái “biết” đầy định kiến ấy khiến họ vấp ngã, không nhận ra căn tính Cứu Thế nơi Người. Do đó, họ đã để vụt mất ơn cứu độ từ người đồng hương ‘cận mà không thân’, để rồi cơ hội ấy được chuyển sang dân ngoại, tiêu biểu qua hình ảnh ông Na-a-man và bà góa thành Xa-rép-ta. Họ được Thiên Chúa ban ơn lành nhờ lòng khiêm nhường, tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa qua những dấu chỉ của các ngôn sứ thời Cựu ước.

Mời Bạn:Chấp nhận sự thật và sống sự thật được mạc khải trong Đức Ki-tô” là lời mời gọi của Đức Phan-xi-cô trong sứ điệp Mùa Chay 2021 này. Mời bạn đặt tin tưởng vào Đức Ki-tô, Đấng đem lại ơn cứu độ cũng như giúp bạn có cái nhìn bác ái bao dung, phá bỏ định kiến về người khác: Chỉ có cái nhìn được tình bác ái biến đổi mới có thể giúp chúng ta nhận ra phẩm giá của người khác” (Thông Điệp Fratelli Tutti, 187).

Sống Lời Chúa: Xin ơn khiêm tốn, để không có cái nhìn thiên kiến về người khác, nhất là người mình không thích.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, những người đồng hương của Chúa không tin vì ảo tưởng mình “biết rõ” về Ngài. Xin thêm đức tin cho chúng con để có thể nhận ra Chúa qua những dấu chỉ nơi cuộc sống thường ngày của chúng con.