Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

03/03/2021

THỨ TƯ TUẦN 2 MC
Mt 20,17-28

 

PHỤC VỤ VÀ LÀM ĐẦY TỚ

Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.(Mt 20,26-27)

 

Suy niệm: Tiêu chí xác định người “làm lớn” và người “làm đầu” theo Đức Giê-su ngược lại hoàn toàn với tiêu chí của thế gian. Đối với thế gian, làm lớn và làm đầu nghĩa là nắm giữ vinh dự cho mình và quyền lực trên người khác. Còn người làm lớn theo Đức Giê-su là người đầy tớ và quên mình phục vụ tha nhân: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.” Tiêu chí Đức Giê-su đưa ra thì Người đã thực hành trước; Người trở nên gương mẫu cho ai muốn làm môn đệ đích thực của Người: “Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Mời Bạn: Xã hội ngày nay nói nhiều đến phục vụ, nhưng đa phần đó là “dịch vụ” tiền trao cháo múc. Sứ điệp của Mùa Chay nhắc nhở chúng ta phục vụ theo cung cách Tin Mừng; đó là trở nên “đầy tớ cho anh em”, sẵn sàng cho đi mà không mong được đền đáp, không mưu đồ tư lợi, không tranh dành một địa vị danh dự. Trái lại noi gương và kết hợp với Đức Giê-su “hiến thân để trở nên giá chuộc cho muôn người”.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm không chỉ chu toàn các bổn phận của mình trong cộng đoàn mà còn sẵn sàng hy sinh làm những việc “không tên” và “hèn mọn” để giúp ích cho anh chị em mỗi khi cần đến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con đang theo Chúa. Xin cho chúng con thấm nhuần tinh thần hiến dâng phục vụ của Chúa, ngõ hầu chúng con thực sự là môn đệ của Chúa.