Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

  Hai Ô Dù và hai Đấng chống lưng của ta

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

 

 

CN II MC (B)                    

  Hai Ô Dù và hai Đấng chống lưng của ta

 

    Từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7).

 

    Tiếng từ trong đám mây là tiếng của ai? Đó chính là tiếng của Thiên Chúa Cha. Người Con yêu dấu ở đây là Đức Giê-su. Như vậy, Thiên Chúa Cha phán rằng: Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe Lời Người. Và chúng ta phải vâng nghe Lời của Đức Giê-su. Thế nhưng biến cố Đức Giê-su biến hình trên núi có ý nghĩa gì trong Mùa Chay này, chúng ta cùng suy gẫm và tìm hiểu.

 

    Theo sách Giáo lý công giáo thì : “Từ ngày Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đức Giê-su “bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết Người sẽ phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ và ngày thứ ba sẽ sống lại”(Mt 16,21). Phê-rô không chấp nhận điều đó, các môn đệ khác cũng không hiểu gì hơn. Chính trong bối cảnh này, đã xảy ra biến cố kỳ diệu: Đức Giê-su hiển dung trên núi, trước mặt ba nhân chứng do Người lựa chọn là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an. Dung mạo và y phục của Đức Giê-su trở nên chói sáng, Ông Mô-sê và Ê-li-a hiện ra “nói với Người về cuộc ra đi Người sẽ hoàn tất tại Giê-ru-sa-lem”(Lc 9,31). Một đám mây bao phủ các ngài và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy nghe Lời Người”(Mc 9,7).(x.GLCG, số 554)

 

   Tại sao Đức Giê-su lại hiển dung như vậy?

 

    “Đức Giê-su tỏ lộ vinh quang mình trong chốc lát và như vậy là xác nhận lời tuyên xưng của thánh Phê-rô. Người cũng cho thấy để “được hưởng vinh quang”, Người phải kinh qua thập giá tại Giê-ru-sa-lem. Ông Mô-sê và Ê-li-a đã thấy vinh quang Thiên Chúa trên núi. Lề luật và các Ngôn Sứ đã loan báo Đấng Mê-si-a phải chịu nhiều đau khổ. Cuộc khổ nạn của Đức Giê-su đúng là ý muốn của Chúa Cha. Chúa Con hành động như người Tôi Tớ Thiên Chúa. Đám mây nói lên sự hiện diện  của Chúa Thánh Thần. Cả Ba Ngôi đã xuất hiện: Chúa Cha qua tiếng nói; Chúa Con nơi con người của Đức Giê-su và Chúa Thánh Thần trong đám mây sáng chói”(x. GLCG, số 555).

 

    Có thể nói “Phép rửa mở đầu cho đời sống công khai” của Đức Giê-su và cuộc “Hiển dung mở đầu cho cuộc Vượt Qua” của Ngài. Qua phép rửa của Đức Giê-su, “Mầu nhiệm cuộc tái sinh lần thứ nhất của chúng ta” được tỏ hiện, đó là bí tích Thánh Tẩy. Hiển dung là “mầu nhiệm cuộc tái sinh lần thứ hai”, đó là sự phục sinh của chính chúng ta. Ngay từ bây giờ, chúng ta thông phần vào cuộc sinh của Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần hoạt động trong các bí tích của Thân mình Đức Ki-tô. Biến cố hiển dung cho phép chúng ta nếm trước cuộc quang lâm vinh hiển của Đức Giê-su, “Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng nên giống thân xác vinh hiển của Người” (x.Pl 3,21). Nhưng biến cố ấy cũng nhắc nhở chúng ta: “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa(Cv 14,22)”(x. GLCG, số 556).

 

    Như vậy, để có thể biến đổi, hiển dung như Đức Giê-su, chúng ta phải vâng nghe Lời Đức Giê-su chỉ bảo. Tại sao? Vì Thiên Chúa đã phán dạy mọi sự trong Ngôi Lời : “Thưở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các Ngôn Sứ mà phán dạy cha ông ta, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy ta qua Con của Người (x. Dt 1,1-2). Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa làm người, là Lời duy nhất, hoàn hảo và dứt khoát của Chúa Cha. Nơi Người, Thiên Chúa phán dạy mọi sự và sẽ không có Lời nào khác ngoài Lời đó” (x. GLCG, số 65).

 

   Như vậy sẽ không còn mặc khải nào khác nữa : “Nhiệm cục Ki-tô giáo, vì là giao ước mới và vĩnh viễn, sẽ không bao giờ mai một, chúng ta không phải chờ đợi một mặc khải công khai nào khác nữa trước khi Chúa Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta hiện đến trong vinh quang. Dù mặc khải đã hoàn tất, nhưng vẫn chưa được diễn đạt hoàn toàn rõ rệt, nên Hội Thánh phải cố gắng tìm hiểu một cách tiệm tiến qua dòng thời gian” (x. GLCG, số 66).

 

    Theo dòng lịch sử, có những điều gọi là các “mặc khải tư”, nghĩa là những điều được cho là Chúa hay Đức Ma-ri-a nói cho các vị này hay vị kia; một số được thẩm quyền của Giáo Hội công nhận, một số thì không. Tuy vậy, những mặc khải tư đã được công nhận đó không thuộc kho tàng đức tin, tức là không buộc phải tin. Vai trò của chúng không phải là “cải thiện” hay “bổ sung” cho Mặc khải tối hậu của Đức Ki-tô, mà để giúp người ta sống Mặc khải cách trọn vẹn hơn vào một thời điểm lịch sử. Theo Đức tin Ki-tô giáo, không có mặc khải nào được coi là vượt cao hơn hay sửa đổi mặc khải được hoàn tất trong Đức Ki-tô” (x. GLCG, số 67).

 

    Vậy chúng ta hãy tin vào Đức Giê-su và thực hành điều Ngài dạy, chúng ta sẽ biến đổi từ một người xấu sang một người tốt; từ một người tội lỗi biến thành một con người thánh thiện. Theo tôi, chúng ta cứ sống theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh, thì chắc chắn chúng ta sẽ sống bình an ở đời này và sống hạnh phúc ở đời sau, không cần phải nghe hay tìm kiếm cách thức nào khác hay bất cứ ở một ai khác. Vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước; là ánh sáng chỉ đường cho con đi” mà (x. Tv 118 (119),105).

 

     Như Phê-rô, chúng ta có thể nói : “Lạy Chúa, chúng con ở đây, chúng con được ở trên trần gian này thật là hay”, vì chúng ta có cơ hội biến đổi; và như thánh Phao-lô xác tín : “Ai sẽ buộc tội chúng ta, những người được Thiên Chúa tuyển chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho chúng ta nên công chính? Ai sẽ kết án chúng ta, chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?(x. Rm 8,33-34).

 

   Có thể nói theo kiểu bây giờ là chúng ta những người tín hữu công giáo có hai “Ô Dù” quá lớn và hai Đấng “Chống Lưng” quá mạnh, đó là Thiên Chúa và Đức Giê-su Ki-tô. Hai Ô Dù và hai Đấng chống lưng này không phải để chúng ta làm mưa làm gió; làm bậy làm bạ; làm ngang làm ngược mà để chúng ta nên thánh nên thiện; nên người tốt lành, nên người công chính, qua việc vâng nghe theo Lời Đức Giê-su chỉ dạy. Có như thế, sẽ không có ai buộc tội chúng ta, cũng như không có ai kết án chúng ta cả. Vì đã có Thiên Chúa, Đấng tuyển chọn chúng ta và làm cho chúng ta nên công chính; đã có Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa để chuyển cầu cho chúng ta.

 

   Thế thì chúng ta đâu còn phải sợ ai và lo lắng gì nữa. Chúng ta đã có hai Ô Dù và hai Đấng chống lưng rồi. Việc chúng ta phải làm đó là Vâng Nghe Lời Của Đức Giê-su Truyền Dạy mà thôi. Ý nghĩa của việc Chúa hiển dung trong Mùa Chay là sự biển đổi. Chúng ta sẽ được biến đổi nên sáng chói, nên thánh thiện như Đức Giê-su, nếu chúng ta Vâng nghe Lời của Đức Giê-su.

 

  Lm. Bosco Dương Trung Tín