Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN 3 B Mùa Chay - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

Chúa Nhật 3 B Mùa Chay


Đáp Ca Thánh Vịnh 18 - Lời Trường Sinh, https://youtu.be/3s2jt11oGSQ
Ca Hiệp Lễ - Quả Tim Mới, https://youtu.be/mD8UVZxelf4