Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Chúa Nhật 2 Mùa Chay B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Nhập lễ: Mùa Chay: https://www.youtube.com/watch?v=mgZY3rD61YA
Đáp ca. TV 115: https://youtu.be/kdH_0QMLu_w
Hiệp Lễ. Biến đổi đời con: https://www.youtube.com/watch?v=S5da-M5OfUA