Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đàng Thánh Giá Ngắn Nhất

ĐÀNG THÁNH GIÁ NGẮN NHẤT

 

 LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu, chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho chúng con. Xin Chúa đồng hành với chúng con trong cuộc hành trình lên đồi Can-vê với Chúa. Xin mở trái tim chúng con ra, để chúng con cảm nhận được sự gần gũi và sự hiện thực của cuộc thương khó Chúa đã trải qua. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con tìm được ý nghĩa trong cuộc khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, hầu chúng con có thể mang lấy thánh giá của chúng con, và bước đi theo Chúa đến cuối cuộc đời. Amen.

 

 Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 NƠI THỨ 01 CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

 

Gioan 19:5 Đức Giê-su bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Quan Phi-la-tô nói với dân: “Đây là Người!”

 

 Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường kết án người khác qua lối suy nghĩ, ánh mắt và lời nói tiêu cực mà không biết tìm hiểu để cảm thông hay yêu thương họ. Xin giúp chúng con yêu người khác với trái tim quảng đại như Chúa. Amen.

 

-  Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai. Đau thương nào phủ kín tâm tư Đường tình đó Ngài dành cho con.

 

 Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 NƠI THỨ 02 CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

 

Gioan 19:17 Chính Người vác lấy thập giá ra đi, đến nơi gọi là Núi Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa nói với chúng con rằng: Ai theo Ta, hãy từ bỏ mình và vác thập giá mà theo Ta. Chúa cũng nhắc nhở chúng con thêm: Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Xin ban niềm tin cậy mến cho chúng con, để chúng con vui đón nhận và vác thập giá của cuộc đời mình. Amen.

 

-  Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim Đinh nhọn nào còn loang máu đào. Sỉ nhục nào còn vương trên mắt Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương. Bao roi đòn hằn vết thê lương Đường tình đó Ngài dành cho con.

 

 Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 NƠI THỨ 03 CHÚA NGÃ XUỐNG LẦN THỨ NHẤT

 

Luca 15: 22-24 Người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.

 

 Lạy Chúa Giêsu, yếu đuối, sa ngã và tội lỗi là điều không thể tránh được của thân phận con người. Nhưng thật hạnh phúc cho chúng con có một người Cha nhân hậu, hằng luôn mong chờ người con hoang đàng trở về, để sẵn sàng đón nhận, tha thứ và ban phúc cho chúng con. Amen.

 

-  Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua Con đường thập tự loang máu đào. Ôi lưỡi đòng còn loang vết máu Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa. Chén đắng nào Ngài uống say sưa Đường tình đó Ngài dành cho con.

 

 Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 NƠI THỨ 04 CHÚA GIÊSU GẶP MẸ NGÀI

 

Gioan 19,25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người.

 

 Lạy Mẹ Maria, chúng con thật diễm phúc được làm con của Mẹ. Xin Mẹ đứng bên thập giá của chúng con, để an ủi, đỡ nâng và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin Mẹ bao phủ chúng con trong tà áo từ mẫu của Mẹ, như gà mẹ ấp ủ đàn con dưới cánh, để bảo vệ chúng con khỏi mọi cám dỗ, thử thách và cạm bẫy của ma quỷ muốn cướp lấy linh hồn chúng con. Amen.

 

-  Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai. Đau thương nào phủ kín tâm tư Đường tình đó Ngài dành cho con.

 

 Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 NƠI THỨ 05 ÔNG SI-MON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHO CHÚA GIÊSU

 

Mátthêu 27,32 Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-môn; chúng bắt ông vác thập giá của Người.

 

 Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con là những Simon biết vác đỡ thập giá cho những người nghèo khổ, bệnh tật, neo đơn, thất vọng… bằng cách mở rộng bàn tay nhân ái, giúp họ về vật chất và tinh thần. Xin đừng để chúng con có trái tim vô cảm như nhà phú hộ làm ngơ trước người nghèo Ladarô ăn xin trước cổng, bởi vì hễ ai đong bằng đấu nào sẽ được Chúa trả công bằng đấu ấy ở đời sau. Amen.

 

-  Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim Đinh nhọn nào còn loang máu đào. Sỉ nhục nào còn vương trên mắt Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương. Bao roi đòn hằn vết thê lương Đường tình đó Ngài dành cho con.

 

 Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 NƠI THỨ 06 BÀ VERONICA LAU MẶT CHO CHÚA GIÊSU

 

Mátthêu 25:40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."

 

 Lạy Chúa Giêsu, thế giới chung quanh chúng con vẫn còn nhiều khuôn mặt của đói khát, già yếu, bệnh tật, vô gia cư... Họ đang cần một bàn tay, một chiếc khăn lau mặt cho họ. Xin cho chúng con là những Veronica mới biết mang niềm an ủi, tình thương, chữa lành và hy vọng đến cho họ, vì ai cho một trong những kẻ bé nhỏ uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì người ấy là môn đệ của Chúa. Amen.

 

-  Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua Con đường thập tự loang máu đào. Ôi lưỡi đòng còn loang vết máu Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa. Chén đắng nào Ngài uống say sưa Đường tình đó Ngài dành cho con.

 

 Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 NƠI THỨ 07 CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ HAI

 

Isaia 53:7 Bị ngược đãi, Người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng hề mở miệng.

 

 Lạy Chúa Giêsu, Chúa ngã xuống đất lần thứ hai để nhắc nhở chúng con rằng dù trải qua những thất bại, tuyệt vọng và dau khổ nhất nhưng đừng để mất niềm tin vào lòng thương xót của Chúa, bởi vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng con, và nơi nào tội lỗi càng nhiều thì ân sủng Chúa lại càng chứa chan. Amen.

 

-  Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai. Đau thương nào phủ kín tâm tư Đường tình đó Ngài dành cho con.

 

 Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 NƠI THỨ 08 CHÚA GIÊSU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

 

Luca 23:28 Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu mình.

 

 Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khóc thương cho những lỗi lầm, thiếu sót của mình đã xúc phạm tới tình yêu thương Chúa. Xin cho chúng con trở nên khí cụ của Chúa, biết an ủi để sẽ được ủi an, biết tha thứ để sẽ được thứ tha, biết cho đi để sẽ được nhận lãnh. Amen.

 

-  Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim Đinh nhọn nào còn loang máu đào. Sỉ nhục nào còn vương trên mắt Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương. Bao roi đòn hằn vết thê lương Đường tình đó Ngài dành cho con.

 

 Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 NƠI THỨ 09 CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ BA

 

Philiphê 2:7 Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.

 

 Lạy Chúa Giêsu, Phêrô đã chối Chúa ba lần để sau ba lần sa ngã ấy, Phêrô đã mạnh mẽ đứng lên, và trở nên đá tảng và trên đá tảng ấy Chúa xây Giáo hội. Chúa đã không kết án Phêrô vì phản bội Thầy, Chúa cũng không kết án người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, nhưng nhìn họ bằng ánh mắt xót thương. Chúa cũng sẽ không kết án chúng con nhưng mong chúng con thống hối ăn năn. Amen.

 

-  Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua Con đường thập tự loang máu đào. Ôi lưỡi đòng còn loang vết máu Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa. Chén đắng nào Ngài uống say sưa Đường tình đó Ngài dành cho con.

 

 Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 NƠI THỨ 10 CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO

 

Mátthêu 27:35 Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau.

 

 Lạy Chúa Giêsu, có nhiều người không thể buông thả của cải, nghiện ngập, rượu chè, tình dục và những đam mê để theo Chúa. Xin Chúa ban sức mạnh và quyền năng xuống trên họ, giúp họ có thể thoát khỏi những ràng buộc với những ngẫu tượng ấy, để họ chỉ yêu mến và tôn thờ một mình Chúa mà thôi. Amen.

 

-  Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai. Đau thương nào phủ kín tâm tư Đường tình đó Ngài dành cho con.

 

 Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 NƠI THỨ 11 CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

 

Luca 23:33 Khi đến nơi gọi là "Núi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái.

 

 Lạy Chúa Giêsu, chúng con đôi lúc đóng đinh người khác bằng sự giận dữ, thù hận, không tha thứ, nói xấu hay kết án họ. Xin giúp chúng con nhỗ đi những đinh nhọn đang đóng vào đời nhau, để chúng con được tự do và được tái sinh đời sống trong Thánh Thần Chúa. Amen.

 

-  Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim Đinh nhọn nào còn loang máu đào. Sỉ nhục nào còn vương trên mắt Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương. Bao roi đòn hằn vết thê lương Đường tình đó Ngài dành cho con.

 

 Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 NƠI THỨ 12 CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

 

Gioan 19:30 Đức Giê-su nói: "Thế là đã hoàn tất!" Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

 

Lạy Chúa Giêsu, trên đồi Canvê Chúa đã đau đớn chết cho tội lỗi của chúng con. Còn tình yêu nào lớn lao hơn, còn hy lễ nào cao quý hơn mà Chúa đã chẳng làm cho nhân loại? Xin Chúa kéo chúng con ra khỏi sự nặng nề của xác thịt yếu đuối và tội lỗi, để chúng con được nhẹ nhàng cất nhắc lên gần Chúa, vì Chúa biết rõ bản tính hay chết của chúng con là: “tinh thần thì sáng suốt mau lẹ, nhưng xác thịt thì yếu đuối nặng nề”. Amen.

 

-  Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua Con đường thập tự loang máu đào. Ôi lưỡi đòng còn loang vết máu Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa. Chén đắng nào Ngài uống say sưa Đường tình đó Ngài dành cho con.

 

 Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 NƠI THỨ 13 CHÚA GIÊSU ĐƯỢC THÁO ĐANH KHỎI THÁNH GIÁ

 

Gioan 19:38 Ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống.

 

 Lạy Chúa Giêsu, xác Chúa được tháo khỏi thánh giá và đặt trong đôi tay của Mẹ Maria. Cũng chính đôi bàn tay ấy, Mẹ đã từng nâng niu, ôm ấp con mình khi Chúa mới sinh ra, và giây phút này, Mẹ đang ôm xác Chúa mà trong lòng như phải dao sắc thâu qua vậy. Xin giúp chúng con hoàn toàn tin tưởng đặt đời sống chúng con trong bàn tay của Chúa và Mẹ Maria. Amen.

 

-  Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai. Đau thương nào phủ kín tâm tư Đường tình đó Ngài dành cho con.

 

 Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 NƠI THỨ 14 CHÚA GIÊSU ĐƯỢC MAI TÁNG TRONG MỒ

 

Gioan 19:42 Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được mai táng trong mồ như hôm nay Chúa đang ở trong Nhà Tạm vì yêu chúng con. Ôi, Chúa thật dịu dàng và khiêm nhường trong lòng là dường nào. Chúa nói: "Ta không để các con mồ côi một mình", nhưng ngược lại chính chúng con lại để Chúa đơn côi trong Nhà Tạm, xin giúp chúng con tận hiến nhiều thời giờ hơn để đến viếng Thánh Thể Chúa. Amen.

 

-  Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim Đinh nhọn nào còn loang máu đào. Sỉ nhục nào còn vương trên mắt Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương. Bao roi đòn hằn vết thê lương Đường tình đó Ngài dành cho con.

 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài Xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài Để được sống với Ngài vinh quang.

 

 LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã cứu chuộc chúng con bằng giá Máu châu báu của Chúa, để phục hồi tước vị là con của Cha trên trời. Xin cho chúng con thực lòng sám hối tội lỗi, từ bỏ con người cũ là những thói hư tật xấu, và mặc lấy chiếc áo mới đã được tẩy trắng trong Máu Con Chiên là Chúa Giêsu Kitô. Xin Mẹ Maria giúp chúng con vui lòng đón nhận thập giá của mình và tin tưởng bước theo Chúa như Mẹ. Có Mẹ đứng bên thập giá của chúng con, chúng con sẽ tìm được niềm an ủi, sức mạnh để đi hết chặng đàng thánh giá của chúng con, và được phục sinh với Chúa trên thiên đàng. Amen.