Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

27/02/2021

THỨ BẢY TUẦN 1 MC
Mt 5,43-48

 

ĐÒI BUỘC CÓ QUÁ SỨC KHÔNG?

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)

Suy niệm: “Nên hoàn thiện như Cha trên trời” là mệnh lệnh Chúa truyền cho những ai là con cái Thiên Chúa. Đòi buộc này có vẻ quá sức tự nhiên, nhất là với con người vốn tham sân si, luôn phải đấm ngực nhận rằng mình là kẻ có tội. Tuy nhiên, đừng quên rằng ‘con nhà tông không giống lông cũng giống cánh,’ ta còn được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nếu không giống Ngài, ta chỉ là những đứa con giả mạo, không thuộc “giống nòi được tuyển chọn, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa” nữa (1Pr 2,9). Làm con mới được ở trong nhà cha, còn người dưng không thể có cơ hội ấy. Ta là thánh vì được dành riêng cho Chúa trong ngày lãnh Bí tích Thánh tẩy, được ân sủng Chúa thánh hóa mỗi ngày. Sự thánh thiện là phản ánh khuôn mặt đích thật của Chúa. Cũng vậy, một đời sống thánh thiện là cách tốt nhất để ta giới thiệu cho người khác nhận biết Thiên Chúa.

Mời Bạn: Tính ươn lười, cầu an, không muốn cố gắng, là lực cản bạn sống hoàn thiện như Chúa dạy. Tính tự cao, tự đại, khoe thành tích cũng cản trở bạn không ít trước đòi hỏi nên hoàn thiện như Cha trên trời. Đó chính là chiếc mặt nạ che đậy những khiếm khuyết của bạn trong ơn gọi của bậc sống mình.

Sống Lời Chúa: Từ thực trạng vừa nêu, bạn cần xem xét kỹ lưỡng trước khi hành động: điều gì tốt nên làm; và điều gì xấu nên bỏ, đừng luyến tiếc kẻo làm hư bột hư đường!

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa mời gọi con nên hoàn thiện như Cha trên trời. Xin ban cho con sức mạnh của Chúa để con hoàn thiện bản thân mỗi ngày hầu nên giống Chúa hơn. Amen.