Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

15/02/2021

THỨ HAI TUẦN 6 TN
Mc 8,11-13

 

NỖI BUỒN CỦA TÌNH YÊU

“Người thở dài não nuột.” (Mc 8,12)

Suy niệm: Thật khó hiểu cho thái độ của những người Pha-ri-sêu, sau biết bao dấu lạ, nhất lạ sau phép lạ Chúa hoá bánh ra nhiều cho hơn bốn ngàn người ăn, mà đây không phải là lần đầu và chắc chắn họ có nghe biết, thế mà họ vẫn đòi Chúa làm “một dấu lạ từ trời để thử Ngài”. Chúng ta lại dễ hiểu nỗi buồn của Chúa khi Ngài “thở dài não nuột” trước sự cứng lòng của người Pha-ri-sêu, nỗi buồn của một tình yêu bị từ chối, mà đây lại là tình yêu của Thiên Chúa, “Đấng đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” để ai tin Người Con đó sẽ được sống muôn đời. Trước những tấm lòng chai đá như thế, Chúa Giê-su cũng phải ‘cạn lời’: Ngài không ban cho họ thứ dấu lạ như họ đòi hỏi. Nhưng tấm lòng của Chúa thì không thể cạn: Ngài hứa sẽ ban cho họ “dấu lạ Gio-na” (Mt 12,39), nghĩa là dấu lạ của cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, để ai tin vào dấu lạ đó sẽ được sống muôn đời.

Mời Bạn: Chắc hẳn Chúa cũng phải nhiều lần “thở dài não nuột” với chúng ta vì chúng ta cũng ‘cứng lòng’ không kém những người Pha-ri-sêu đó. Chúng ta hãy mở mắt, mở tai và mở lòng để nhận ra hồng ân Chúa trong đời ta. Đó chính là những “dấu lạ” mà Ngài vẫn thực hiện trong cuộc sống thường ngày. Qua đó, chúng ta nhận ra tình yêu mà Ngài dành cho mỗi người chúng ta.

Sống Lời Chúa: Tập đọc và suy niệm Lời Chúa để cảm nhận tình yêu Chúa dành cho mỗi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con thật nhiều. Nhưng chúng con đã vô tâm vô tình không nhận ra. Xin cho chúng con biết dành những giây phút lắng đọng để cảm nhận được tình yêu đó. Amen.