Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

09/02/2021

THỨ BA TUẦN 5 TN
Mc 7,1-13

 

TÌNH YÊU GIÚP PHÂN ĐỊNH

Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?”… Người trả lời: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”. (Mc 7,5.8)

Suy niệm: Những người Pha-ri-sêu nại đến “truyền thống tiền nhân” để bắt bẻ Chúa Giê-su; nhưng Ngài vạch ra cho thấy những tập tục đó là do họ đề ra, và cũng chính họ ‘nâng cấp’ thành luật buộc. Rồi qua việc thực hành tỉ mỉ, họ cho rằng mình đang rất trung thành tuân thủ luật Chúa, nhưng thực chất là chiêu trò ‘mập mờ đánh lận con đen’ nhằm che đậy việc họ “gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa”. Ngài dẫn chứng việc họ viện cớ dâng cúng của cải cho Thiên Chúa để khước từ bổn phận phụng dưỡng cha mẹ. Và Ngài đưa ra tiêu chí để phân định: Mọi lề luật phải dựa trên “điều răn của Thiên Chúa” và phải được thực thi không chỉ “bằng môi bằng miệng” mà là với cả tấm lòng yêu mến.

Mời Bạn: Truyền thống có thể góp phần tạo nên phong hóa và duy trì những giá trị cho xã hội. Nhưng chúng cũng có nguy cơ trở thành bình phong che đậy cái tôi ích kỷ, hẹp hòi và ganh ghét. Thánh Au-gút-ti-nô khuyên chúng ta: “Cứ yêu đi rồi bạn biết phải làm gì. Tình yêu chính là tiêu chí phân định. Quả thật, Chúa dạy rằng ai yêu mến Ngài thì giữ giới răn của Ngài, đó là: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga 15,12).

Sống Lời Chúa: Mỗi tối xét mình: Công việc phục vụ của tôi phát xuất từ tình yêu Chúa hay từ cái tôi ích kỷ?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Đấng kiện toàn mọi sự, xin giải thoát con khỏi những định kiến, để chỉ sống theo Thần Khí Chúa mà thôi. Amen.