Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

06/02/2021

THỨ BẢY TUẦN 4 TN                            
Mc 6,30-34

 

BIẾT CÂN BẰNG CUỘC SỐNG

Người bảo các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng và nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông nên các ông không có thời giờ ăn uống nữa. (Mc 6,31)

Suy niệm: Trong nhịp sống quay cuồng của thời đại hôm nay, áp lực cuộc sống ngày càng cao, thì nhu cầu được nghỉ ngơi, thư giãn càng nhiều và thiết yếu. Phục hồi năng lượng cho thể xác cũng là phục hồi năng lượng tinh thần. Chúa Giê-su quá biết điều đó nên Ngài ân cần nhắn nhủ các môn đệ “lánh ra nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút” bởi vì các ông chẳng những đã hao kiệt năng lượng sau khi thi hành sứ mạng mà còn bị dân chúng tuốn đến khiến các ông “không có thời giờ ăn uống nữa”.

Mời Bạn: Chúng ta dấn thân cho sứ mạng loan báo Tin Mừng, nhưng cũng không quên nghỉ ngơi thân xác và bồi dưỡng cho đời sống tâm linh. Thời gian thinh lặng chìm sâu trong cầu nguyện để “nghỉ ngơi trong Chúa” cho tâm hồn lắng đọng thật là cần thiết để giữ được sự điều hòa và quân bình trong cuộc sống và nhờ đó nối kết với Chúa là nguồn sức mạnh thần linh, nhờ đó mối thâm tình với Chúa được sưởi ấm lại và nhiệt huyết tông đồ được luôn tươi trẻ.

Chia sẻ: Bạn có nghĩ rằng các dịp tĩnh tâm hằng năm hay trong mỗi dịp lễ quan trọng là thời gian cần thiết để bồi dưỡng tâm linh và lấy đà tiếp tục lên đường cho sứ mạng mới không?

Sống Lời Chúa: Sau mỗi ngày hoạt động, bạn dành thời gian tĩnh lặng và riêng tư nghỉ ngơi bên Chúa để Ngài phục hồi năng lực thiêng liêng cho bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban thêm cho chúng con đức tin và lòng mến, để khi sống giữa trần gian, chúng con luôn trung tín một lòng yêu Chúa và nhiệt thành với sứ mạng tông đồ.