Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

05/02/2021

THỨ SÁU TUẦN 4 TN
Mc 6,14-29

 

SỨ MẠNG CỦA NGÔN SỨ

Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục. (Mc 6,27)

Suy niệm: Các ngôn sứ được sai đi để nói Lời Thiên Chúa là lời chân lý cho con người. Tuy nhiên, người ta nói sự thật thì dễ làm mất lòng, và có khi còn mất cả đầu nữa. Điều đó hoàn toàn đúng với trường hợp của thánh Gio-an Tẩy Giả khi ông dám nói lên sự thật để lên án lối sống vô luân vua Hê-rô-đê: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài.” Đứng trước điều sai trái, Gio-an không im lặng làm ngơ cũng không “gió chiều nào che chiều ấy”, nhưng với sự cương trực, ông đã mạnh mẽ nói lên mệnh lệnh của đạo lý, của lương tâm, dù rằng điều đó đưa ông vào chốn tù tội và phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng đó là sứ mạng của ông, một ngôn sứ. Và hơn nữa, là Tiền hô của Đấng Cứu Thế, cái chết của Gio-an cũng báo trước Đức Ki-tô, Đấng là Chân Lý, sẽ chịu chết “để làm chứng cho Sự Thật” (Ga 18,37).

Mời Bạn: Chúa Giê-su tuyên bố: “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tôi.” Trong thế giới ngày nay, khi mà sự dối trá đang thao túng lương tâm con người, thì các ki-tô hữu, qua bí tích Rửa tội, được mời gọi can đảm làm chứng cho sự thật bằng chính cuộc sống trung thực của mình như thánh Phao-lô nhắc nhở: “sống theo sự thật và trong tình bác ái” để nhờ đó “xây dựng thân thể Chúa Ki-tô” cho tới khi “đạt tới tầm vóc viên mãn của Ngài” (x. Ep 4,11-16).

Sống Lời Chúa: Tôi luôn nói điều thật và làm điều tốt.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng con được mời gọi làm ngôn sứ cho Chúa, làm người loan báo Tin Mừng. Xin ban thêm sức mạnh để chúng con biết can đảm làm chứng cho Chân Lý ấy giữa cuộc đời. Amen.