Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

04/02/2021

THỨ NĂM TUẦN 4 TN

Mc 6,7-13

 

ĐẾN VÀ Ở LẠI

Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.” (Mc 6,10)

Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam có câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim.” Một công việc dù khó khăn và lâu dài đến độ không tưởng nhưng người nào biết nhẫn nại và kiên định đến cùng cũng sẽ gặt hái được kết quả tuyệt vời. Trong hành trình loan báo Tin Mừng không phải chỉ một sớm một chiều là thấy được kết quả. Vì thế, Chúa Giê-su nhắn nhủ các môn đệ đừng có thái độ ‘cưỡi ngựa xem hoa’ mà phải “ở lại cho đến lúc ra đi”. “Ở lại” nghĩa là hiện diện và đồng hành để gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại, để cùng chia sẻ và cảm thông, như Chúa Giê-su từ trời sinh xuống gian trần để làm Đấng Em-ma-nu-en, là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, không chỉ trong chốc lát mà là “mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Mời Bạn: Chúa Giê-su là gương mẫu của gặp gỡ, lắng nghe, và đối thoại. Bốn Tin Mừng trình thuật những cuộc gặp gỡ của Ngài với mọi hạng người. Để rồi nhờ lắng nghe tâm hồn của họ, Ngài đã chữa lành “bệnh tật” trong lòng và biến đổi họ thành con người mới. Là môn đệ của Ngài, chúng ta được mời gọi bắt chước Thầy để kiên nhẫn lắng nghe và đối thoại hầu giới thiệu sứ điệp Tình Yêu đến cho người khác. Chúng ta có ý thức và thực hành điều này hay chưa? Hay chúng ta thích nói hơn là lắng nghe; thích tranh phần thắng thua hơn là đối thoại chia sẻ? “Ở lại” chính là chìa khoá để công cuộc loan báo Tin Mừng được thấm sâu đem lại kết quả bền vững.

Sống Lời Chúa: Thực hành việc “ở lại” với tha nhân bằng cách tập lắng nghe-cảm thông và phục vụ-chia sẻ.

Cầu nguyện: Xin cho con kiên nhẫn lắng nghe để nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh em con. Amen.