Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Xuân Tân Sửu 2021

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

XUÂN TÂN SỬU

2021

 

 

 

 

Những gợi ý

01. Đây là lời nguyện cầu của một người dâng lên Thiên Chúa : ‘Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện,

tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng,

thân con, Ngài làm gì cho được thơm mát?’ (Tv 92,11)

 

02. Nó là con bò mộng đầu lòng của Chúa, chúc nó được vinh hiển!

Sừng nó là sừng trâu, nó dùng để quật ngã các dân,

một trật trên khắp cùng cõi đất.

Đó là vạn vạn người Épraim, đó là ngàn ngàn quân Mơnase. Đây là lời chúc phúc của ông Môsê cho ai ? (Dnl 33,17)

 

03. Ngôn sứ Amốt đặt câu hỏi:

Ngựa có phi được trên đá lởm chởm không?

Người ta đem gì đi cày ngoài biển sao?

Thế mà các ngươi đã biến lẽ phải thành thuốc độc,

đổi công lý nên ngải đắng!? (Am 6,12)

 

04. Thiên Chúa đã đưa nó (nhà Giacóp) ra khỏi Ai-cập, Người là sức mạnh của nó tựa cái gì(Ds 23,22)

 

05. Tông đồ Gioan, trong một thị kiến đã 4 con vật : Con Vật thứ nhất giống như sư tử, Con Vật thứ ba có mặt như mặt người, Con Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay, Con Vật thứ hai giống như con gì ? (Kh 4,7)

 

06. Khi thấy ông Môsê lâu không xuống núi, ai đã kêu gọi dân chúng nộp vàng bạc để đúc thành con bê bằng vàng ? (Xh 32,1-5)

 

07. Đức Giêsu thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đâu ? (Ga 2,14-15)

 

08. Khi được ông Êlia kêu gọi, ai đã bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ông Êlia và phục vụ ông ? (1 V 19,21)

 

09. Trong sấm ngôn lên án Ai cập, ngôn sứ Giêrêmia nói ‘Ai cập là con bò tơ xinh đẹp, bị con gì từ phương Bắc đến đậu trên mình ?’ (Gr 46,20)

 

10. Không có bò, máng ăn trống rỗng,

nhờ điều gì nguồn lợi dồi dào ? (Châm ngôn 14,4)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH

XUÂN TÂN SỬU

2021

 

01. Xức dầu  (Tv 92,11)

02. Giuse (Dnl 33,17)

03. Trâu bò (Am 6,12)

04. Sừng trâu.(Ds 23,22)

05. Bò tơ (Kh 4,7)

06. Aharon (Xh 32,1-5)

07. Đền Thờ (Ga 2,14-15)

08. Êlisa (1 V 19,21)

09. Ruồi trâu (Gr 46,20)

10. Sức trâu (Châm ngôn 14,4)

 

Hàng dọc : Xuân Tân Sửu

 

Nguyễn Thái Hùng