Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Lời Chúa, Gẫm sự đời

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

 

 

CN 3 QN   (B)                                     

   Suy Lời Chúa, Gẫm sự đời

 

   Đức Giê-su đến miền Ga-li-ê rao giảng Phúc Âm của Thiên Chúa.(Mc 1,14)

 

   Hôm nay, cùng với Giáo Hội toàn cầu, chúng ta mừng ngày “Chúa Nhật Lời Chúa”. Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, qua tông thư dưới dạng tự sắc Aperuit illis (Người mở trí cho các ông), ngày Chúa Nhật thứ 3 Quanh Năm hàng năm sẽ mừng ngày “Chúa Nhật Lời Chúa”, được dành để cử hành, suy tư và phổ biến Lời Chúa.

 

    Bởi đó, chúng ta cùng suy tư về “ Lời Chúa” .

 

   Lời Chúa là Lời của Chúa. Lời của Chúa được nói qua Thánh Kinh. Theo tôi, chúng ta nên dùng “Thánh Kinh” hơn là “Kinh Thánh”, vì theo Wikipedia, thuật ngữ “Kinh Thánh” còn dùng cho các bản văn thiêng liêng không Do-Thái và không Ki-tô nữa. Và theo Lm. Stephano Huỳnh Trụ, “về phương diện tu từ, chúng tôi thấy dùng Thánh Kinh thì thích hợp hơn dùng Kinh Thánh” (Trích trong bài viết “Thánh Kinh hay Kinh Thánh).

 

  Cũng theo Wikipedia, Thánh Kinh đã được dịch sang hơn 2100 ngôn ngữ của 90% dân số thế giới.

 

    Tại sao, Thiên Chúa lại muốn nói với con người?  “Để mặc khải chính mình cho loài người, Thiên Chúa đã đoái thương dùng ngôn ngữ loài người mà nói với họ: “Lời của Thiên Chúa, diễn đạt bằng ngôn ngữ nhân loại, trở nên giống tiếng nói loài người; cũng như khi xưa Ngôi Lời của Chúa Cha hằng hữu đã trở nên giống con người khi mặc lấy xác phàm yếu đuối của chúng ta” (x.GLCG, số 101).

 

   “Vì lý do đó, Giáo Hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Mình Thánh Chúa. Giáo Hội không ngừng lấy Bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Thiên Chúa và Mình Thánh Chúa Ki-tô để ban phát cho các tín hữu” (x. GLCG, số 103).

 

   “Trong Thánh Kinh, Giáo Hội không ngừng tìm được lương thực và sức mạnh, vì nơi đó, Giáo Hội không chỉ đón nhận một lời phàm nhân, nhưng thực sự là Lời của Thiên Chúa. “Thật vậy, trong các Sánh Thánh, Chúa Cha, Đấng ngự trên trời, âu yếm đến với con cái của Người và đối thoại với họ” (x. GLCG, số 104).

 

   Như thế, “Thiên Chúa là tác giả của Thánh Kinh” (x. GLCG, số 105). “Thiên Chúa đã linh hứng cho các tác nhân loại viết các Sách Thánh. “Để soạn các sách đó, Thiên Chúa đã chọn những con người và dùng họ với đầy đủ các khả năng và phương tiện của họ, để khi chính Người hành động trong họ và qua họ, họ viết ra như những tác giả đích thực tất cả những gì Chúa muốn và chỉ viết những điều đó thôi” (x. GLCG, số 106).

 

    “Các sách được linh hứng giảng dạy sự thật. “Vậy bởi phải xem mọi lời các tác giả linh hứng viết ra là những Lời của Chúa Thánh Thần, nên phải công nhận rằng Thánh Kinh dạy ta cách chắc chắn, trung thành và không sai lầm những chân lý mà Thiên Chúa đã muốn Thánh Kinh ghi lại để cứu độ chúng ta” (x.GLCG, số 107).

 

   Thánh Kinh gồm có Cựu Ước và Tân Ước.

 

      Cựu Ước. “Cựu Ước là một phần của Thánh Kinh không thể thiếu được. Các sách Cựu Ước được Thiên Chúa linh hứng luôn có giá trị vĩnh cửu, vì giao ước cũ không hề bị thu hồi” (x. GLCG, số 121). “Người tín hữu công giáo tôn kính Cựu Ước như Lời Thiên Chúa đích thực” (x. GLCG, số 123).

 

    Cựu Ước có 46 bản: 1. Sáng Thế; 2.Xuất Hành; 3. Lê-vi; 4. Dân Số; 5. Đệ Nhị Luật; 6. Gio-su-ê; 7. Thủ Lãnh; 8. Rút; 9. I Sa-mu-en; 10. II Sa-mu-en; 11. I Các Vua ; 12. II Các Vua; 13. I Sử Ký; 14. II Sử Ký; 15. Ê-dơ-ra; 16. Nơ-khe-mi-a; 17. Tô-bi-a; 18. Giu-đi-tha; 19. Ét-te; 20. I Ma-ca-bê; 21. II Ma-ca-bê; 22. Gióp; 23. Thánh Vịnh; 24. Châm Ngôn; 25. Giảng Viên; 26. Diễm Ca; 27. Khôn Ngoan; 28. Huấn Ca; 29. I-sa-i-a; 30. Giê-rê-mi-a; 31. Ai-ca; 32. Ba-rúc; 33. Ê-dê-ki-a; 34. Đa-ni-en; 35. Hô-sê; 36. Gio-en; 37. A-mốt; 38. Ô-va-đi-a; 39. Giô-na; 40. Mi-kha; 41. Na-khum; 42. Kha-ba-cúc; 43. Xô-phô-ni-a; 44. Khác-gai; 45. Da-ca-ri-a; 46. Ma-la-ki-a.

 

   Tân Ước. “Lời Chúa là sức mạnh thần thiêng cứu độ mọi tín hữu, được trình bày và tỏ lộ quyền năng cách đặc biệt trong sách Tân Ước. Các sách ấy trao cho chúng ta chân lý tối hậu của mặc khải. Trung tâm của Tân Ước là Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa nhập thể; các hành vi, lời giảng dạy, cuộc khổ nạn và tôn vinh của Người, cũng như những bước đầu tiên của Hội Thánh dưới tác động của Chúa Thánh Thần” (x. GLCG, số 124).

 

    Các sách Tân Ước gồm 27 cuốn. 1. Mát-thêu; 2. Mác-cô; 3. Lu-ca; 4. Gio-an; 5. Công vụ Tông Đồ; 6. Thư Rô-ma; 7. Thư I Cô-rin-tô; 8. Thư II Cô-rin-tô; 9. Thư Ga-lát; 10. Thư Ê-phê-sô; 11. Thư Phi-líp-phê; 12. Thư Cô-lô-xê; 13. Thư I Thê-xa-lô-ni-ca; 14. Thư II Thê-xê-lô-ni-ca; 15. Thư I Ti-mô-thê; 16. Thư II Ti-mô-thê; 17. Thư Ti-tô; 18. Thư Phi-lê-mon; 19. Thư Do-thái; 20. Thư Gia-cô-bê; 21. Thư I Phê-rô; 22. Thư II Phê-rô; 23. Thư I Gio-an; 24. Thư II Gio-an; 25. Thư III Gio-an; 26. Thư Giu-đa; 27. Khải Huyền.

 

   Đặc biệt trong các sách Tân Ước là 4 sách Phúc Âm theo thánh Mát-thêu; Mác-cô; Lu-ca và Gio-an. “Các sách Phúc Âm này là trung tâm của Thánh Kinh. Vì là  chứng từ tuyệt hảo về cuộc đời và giáo huấn của Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng Cứu Độ chúng ta” (X. GLCG, số 125).

 

   Ở đây, tôi dùng từ “Phúc Âm” chứ không dùng từ “Tin Mừng”. Tiếng Nhật, Phúc Âm là 福音(đọc là fu-ku-in. Fuku nghĩa là Phúc; In là Âm. Theo Lm. Stephano Huỳnh Trụ, “Phúc Âm có nghĩa là “Tiếng nói may mắn, tốt lành lớn”. Và nếu tìm hiểu rộng hơn thì chữ PHÚC theo triết lý Đông Phương bao hàm tất cả những điều thiện hảo mà con người có thể hình dung hay mơ tưởng”.

 

   Người ta có nói đến ngũ phúc, tức là năm mối phúc. Một là Trường Thọ, nghĩa là sống lâu; hai là Phú Quí, nghĩa là tiền của nhiều, địa vị tôn quí; ba là Khang Ninh, nghĩa là thân thể khỏe mạnh, tâm hồn yên lành; bốn là Hiếu Đức, nghĩa là lương thiện, nhân hậu, bình tĩnh; năm là Thiện Chung, nghĩa là chết lành. Ở đời ai mà được năm mối phúc này thì hạnh phúc biết bao!

 

   Trong Phúc Âm, Chúa Giê-su có nói tới tám mối phúc. 1. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó; 2. Phúc cho ai hiền lành; 3. Phúc cho ai sầu khổ; 4. Phúc cho ai khao khát nên người công chính; 5. Phúc cho ai xót thương người; 6. Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch; 7. Phúc cho ai xây dựng hòa bình; 8. Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính. (x. Mt 5, 3-10). Sống trên trần gian này, ai mà có được 8 mối phúc này thì lên thiên đàng thẳng cẳng.

 

   Còn “Tin Mừng”? “ Tin Mừng có nội dung đơn giản là tin tức đem lại niềm vui mừng” (Trích trong bài Phúc Âm hay Tin Mừng). Tiếng Nhật chữ Tin Mừng là 吉報(đọc là kip-pô). Trong Giáo Hội Nhật, người ta dùng từ Fu-ku-in, nghĩa là Phúc Âm; chứ không dùng từ Kip-pô (Tin Mừng).  Qua đó, chúng ta thấy dùng từ Phúc Âm thì chính xác và có ý nghĩa hơn từ Tin Mừng.

 

   Thánh Kinh có tầm quan trọng trong đời sống Giáo Hội và các tín hữu. “Lời Chúa còn có sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cường Hội Thánh; ban sức mạnh đức tin, là lương thực linh hồn, là nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Hội Thánh. Cần phải “mở rộng đường cho các tín hữu đến với Thánh Kinh” (x. GLCG, số 131).

 

   Bởi đó, “Hội Thánh tha thiết và đặc biệt khuyến khích mọi tín hữu hãy năng đọc Thánh Kinh để học biết khoa học siêu việt của Đức Giê-su Ki-tô. “Vì không biết Thánh Kinh là không biết Đức Ki-tô” (x. GLCG, số 133).

 

   Đức Giê-su có nói : “Ai đến với Thầy và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người đó ví được như ai. Người đó ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt có dâng lên, sông có ùa vào nhà, thì chúng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc”(x. Lc, 6,47-49).

 

    Điều đó có nghĩa là đời sống đức tin của người công giáo sẽ được xây trên đá, khi chúng ta nghe và thực hành Lời Chúa.

 

    Vậy chúng ta đã biết được tầm quan trọng của Lời Chúa trong Thánh Kinh, chúng ta hãy siêng năng đọc, suy gẫm và đem Lời Chúa ra thực hành trong cuộc đời của mình. Để dù cuộc đời của mình có như thế nào; có gian nan, khốn khó; có “lên voi xuống chó”; có vinh có nhục, chúng ta cũng không đắc chí hay chuyển lay, nhưng luôn bình an và thư thái, vì đã xây cuộc đời mình trên nền đá vững chắc là Lời Chúa. Lời Chúa sẽ ban sức mạnh cho đức tin chúng ta; là lương thực cho linh hồn chúng ta; là nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho chúng ta đó. Đời của người tín hữu công giáo của chúng ta là Suy Lời Chúa, Gẫm sự đời, điều đó làm cho chúng ta Khôn ngoan, thành công và Hạnh phúc. Đó cũng là tên của bộ sách tôi viết, nay đã ra đến cuốn 11, mời quí vị đón đọc.  Trong năm nay, tôi sẽ ra thêm cho đến cuốn 16.

 

 Lm. Bosco Dương Trung Tín