Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đây là Chiên Thiên Chúa

 

 

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT II TN (B ) 2021 (Ga 1, 35 -42)

   “ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA”

 

Thưa quý vị, Lễ Chúa Giê-su chịu phép Rửa bắt đầu Mùa Thường Niên mới, mở đầu một chu kỳ phụng vụ mới của Mùa Thường Niên, bắt đầu một hành trình rao giảng công khai của Chúa Giê-su, phụng vụ cho chúng ta một nhãn quan cứu độ của Ngôi Lời Thiên Chúa bằng sự “Tuyên Bố” của Chúa Cha, cho thấy sự giới thiệu cách công khai bởi Thiên Chúa, một sự chứng nhận tuyệt đối. Vì thế, mầu nhiệm Chúa Giê-su chịu phép Rửa mở ra cho dân mới, dân Thánh mới một ân sủng cao cả là Bí Tích Rửa Tội. Theo đó, Chúa Giê-su chịu phép Rửa không phải để “rửa tội” tổ tông, mà là như một sự xức dầu tấn phong, từ đây Danh Hiệu “KI-TÔ” được trỗi dậy, được bắt đầu. cho thấy, Người sẽ khai mào một “kỷ nguyên mới”, gọi là “Tân Ứớc”.

 

Như vậy, sứ vụ rao giảng Nước Trời của Người là một sự chuẩn nhận công khai, rõ ràng, minh bạch của Chúa Cha, Đấng là khởi nguyên và cùng tận, Đấng Tạo thành chuyển giao sứ vụ cứu chuộc cho Đức Ki-tô, qua đó, Người thông chuyển sự khởi nguyên và cùng tận của Thiên Chúa Cha cho chúng ta.

 

Như vậy, sứ vụ và vai trò cứu độ của Chúa Giê-su không phải chỉ do chính Người phát ra , mà là phát xuất từ Thiên Chúa Ba Ngôi , là Cha, Con và Thánh Thần là một Thiên Chúa duy nhất. Nếu chúng ta nói, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thì người khác sẽ hiểu là Ba Chúa. Còn nói, Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, thì người ta sẽ biết một Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha là một Ngôi, Con là một Ngôi và Thánh Thần là một Ngôi, nhưng duy nhất là Một Chúa.

 

Như vậy, Lễ Chúa Giê-su chịu phép Rửa cho chúng ta một nguyên lý giáo lý quan trọng nhất , về Chúa Ba Ngôi.

 

Hôm nay đây, Chúa Nhật thứ II Mùa Thường Niên cho chúng ta một sự giới thiệu của nhân thế Gio-an Tiền Hô, cũng là Gio-an Tẩy giả, người mà làm phép rửa cho Đấng Cứu Thế bằng nước sông Gio-đan. Hôm nay, ông lại chính thức giới thiệu về Người cho môn đệ của mình. Ông không sợ  “mất mối”, vì ông là người công chính, ngay thẳng, chân thật, không gian dối. Vì , ông chân nhận Đấng Cứu Thế, đến sau ông, nhưng quyền thế hơn ông. Khi, thấy Người đi qua, ông liền giới thiệu cho môn đệ mình: “ Đây là Chiên Thiên Chúa” (c36).

 

Ai cũng biết, câu nầy được truyền tụng trong Thánh Lễ mọi ngày cho đến tận thế.Bởi vì, “Chiên Thiên Chúa” là gì? Thưa, chính là “Đấng Cứu Độ”. Chúa Giê-su được diễn tả như là một Con Chiên hiền lành đem hiến tế. chiên là của lễ giao hòa, lễ hiến dâng, để chuộc tội cho người Israel.

 

Con chiên là hình bóng của lễ Cựu Ứơc, chiên Vượt Qua của người Do-thai, một dân tộc nhỏ bé, bị áp bức, bị lấn lướt, bị đè bẹp.

 

Nhờ đó, Thiên Chúa đã giải thoát, đã nâng niu, đã yêu vì họ, nhưng, nhiều lần họ vẫn bất tuân, sa ngã.Vì thế, Thiên Chúa đã ban chính Người Con của Ngài để làm “ Chiên Vượt Qua” thật, Con Chiên không tỳ vết, một Con Chiên vâng Lời.

 

Quả thật, Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế được ví như “Con Chiên Vượt Qua” của người Do-thái xưa. Con chiên mà thánh Gio-an Tiền Hô nói là như vậy. Con Chiên Giê-su thật sự, sẽ bị sát tế trên bàn thờ Thập giá, cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng. Con Chiên Giê-su trở nên Bánh bẻ ra cho nhân loại trên bàn thờ tiệc ly mỗi ngày. Chúa Giê-su chịu nhân cách hóa, và đồng hóa với “con chiên” vì nhân loại.

 

Như vậy, “Con Chiên Giê-su” là một Hiến Lễ thật sự trên bàn thờ Thập giá sau khi đã rao giảng Nước Trời. Từ đó, Người trở nên Hiến Lễ duy nhất cho nhân loại của một Giao Ứơc Cứu Độ muôn đời.

 

  • Con Chiên Giêsu đem đến cho thế nhân một tình yêu tự hiến tinh tuyền , một tế lễ có thế giá vô song để Cứu Độ thế nhân.
  • Con Chiên Giêsu là một của Lễ đẹp lòng Chúa Cha cách hoàn hảo, đến độ Ngài phán: “Con là Con Cha, Cha hài lòng về Con”.
  • Con Chiên Giêsu mà mọi Thầy Cả đều phải tuyên xưng :” Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng gánh tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Con Chiên Giê-su trở nên Bánh ban sự sống cho nhân loại mỗi ngày.
  • Nên nhớ, Chúa Giêsu là ”Chiên Thiên Chúa”, chứ không phải là chiên của trần gian. Vì thế, các giáo hoàng, giám mục, linh mục,tu sĩ, giáo dân, đều là con chiên của Người, chứ không phải giáo dân là “con chiên” của cha nầy, cha kia. Thầy Cả không có con chiên, mà là chỉ mình Chúa Giê-su vừa là Con Chiên của Thiên Chúa, vừa là Chủ chiên của mọi người. Vì , Người vừa là Đấng Tế Lễ, là Bàn Thờ và là Lễ Vật, tức Con Chiên của Thiên Chúa. Như, chúng ta biết, Đức giáo hoàng là giám mục Rô-ma, vì vậy, toàn thể các Đức giám mục trên thế giới đều tháp nhập vào chức giám mục hoàn vũ của vị Giám Mục Rô-ma là Đức giáo hoàng. Vì vậy, linh mục là chức nhị phẩm, nên nhiều vị muốn thăng nhất phẩm để được thông phần với giám mục Rô-ma là vậy.

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mọi thành phần dân Chúa, được xứng đáng trở nên con chiên của Chúa, hầu thông phần bản tính Con Chiên Thiên Chúa của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời ./. Amen

 

P.Trần Đình Phan Tiến