Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đây là Chiên Thiên Chúa

Tác giả: 
Nguyễn Văn Nội

 

 

 

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B (17/01/2021)

---ooOoo---

 

"Đây là Chiên Thiên Chúa"

"Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô".

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ:

 

Trong cuộc sống đời thường vai trò của những người trung gian (môi giới hay giới thiệu) là rất quan trọng. Trong mối quan hệ chính trị hay kinh tế thế giới vai trò của những người trung gian hay môi giới cũng rất đáng nể. Ngay cả trong đời sống tôn giáo tâm linh cũng không thiếu vắng vai trò người trung gian hay giới thiệu. Thật vậy trong câu chuyên của bài Phúc âm Chúa Nhật II Thường Niên Năm B mà chúng ta đọc h6m nay, Gioan Baotixita (tẩy giả), vị ngôn sứ cuối cùng của Cụu Ước, đã đóng vai người trung gian hay môi giới giữa Chúa Giêsu Nagiaret và hai môn dệ đầu tiên là Anrê và Gioan. Đến lượt mình Anrê và Gioan lại đóng vai người giới thiệu Chúa Giêsu với Phêrô và Giacôbê là những người anh em ruột của mình.

 

Chúng ta hãy dành thời gian suy nghĩ về vai trò trung gian hay môi giới của những vị này và rút ra bài thực hành cho riêng mình.

 

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 1,35-42:  Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

 

Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá".

 

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 1,35-42: Có hai nội dung trong bài Phúc Âm

 

3.1 Gioan Baotixita giới thiệu Chúa Giêsu Nagiarét với hai môn đệ thân tín là Anrê và Gioan: Dù chỉ đóng vai người Tiền Hô và Tẩy Giả cho Đấng Mêsia, Gioan Baotixita cũng quy tụ một số môn đệ xung quanh mình, không phải để  họ phục vụ mình mà đdể chuẩn bị họ làm môn đệ của Đấng “có trước mà đến sau” mà Gioan không xứng cởi giầy cho Người ấy. Hôm nay cơ hội ngàn vàng đã đến với Gioan và ngài đã không bỏ qua:  “Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa".

 

3.2 Anrê và Gioan đã đi theo Chúa Giêsu và cuộc gặp gỡ đã diễn ra tốt đẹp: “Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?"  Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.”

 

3.3 Anrê giới Chúa Giêsu với anh mình là Phêrô: Sau khi gặp được Chúa Giêsu và ở cùng Người mấy ngày “Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu” Và Phêrô đã trở thành môn đệ của Chúa Giêsu (cũng như Giacôbê em Gioan).

 

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 1,35-42:

 

4.1 Chúng ta hãy tìm gặp và sống với Chúa Giêsu Kitô: Là người công giáo, nhờ cha mẹ, thầy cô, huynh trưởng hay bạn đời chúng ta đã biết và nhận Chúa Giêsu Kitô là Chúa của mình. Việc chúng ta cần làm thêm là tìm gặp và sống thân mật với Cúa Giêsu Kitô vì chỉ khi chúng ta gặp được và sống với Người chúng ta mới có mối quan hệ cá vị riêng tư với Chúa và mới có ước muốn và khả năng giới thiệu Chúa với những người xung quanh.

 

4.2 Chúng ta hãy giới thiệu Chúa Giêsu Kitô với những người thân của chúng ta: Những người đáng được chúng ta giới thiệu Chúa Giêsu Kitô cho trước hết là những người thân trong gia đình: vợ, chồng, con cái, bà con họ hàng. Rối đến những người cùng sống trong giáo khu, giáo xứ, trong hội đoàn. Giáo dân Việt Nam thường rất e ngại nói về Chúa với những người đồng đạo: một phần vì nghĩ rằng ai cũng biết Chúa rồi không cần phải nói thêm nữa, một phần vì ngại mang tiếng là người giảng đạo, một phần vì không biết phải nói gì, nói thế nào về Chúa. Chúng ta phải vượt qua nhửng trở ngại kể trên để giới thiệu Chúa Giêsu Kitô cho những người thân của mình.

 

4.3 Chúng ta hãy giới thiệu Chúa Giêsu Kitô với những người chúng ta có dịp gặp gỡ trò truyện: Sau những người thân vùa kể, các Kitô hữu chung ta phải mạnh dạn giới thiệu Chúa Giêsu Kitô với mọi người chúng ta có cơ hội gặp gỡ: trong khu phố, công ty, xí nghiệp, trường học, khu thương mại. Ít ra là chúng ta cho người khác biết mình là người Công giáo. Nếu có điều kiện thuận lợi chúng ta sẽ nói nhiều hơn về Đạo, về Chúa, về giáo lý và niềm tin, về phong tục tập quán Kitô giáo.

 

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 1,35-42:

 

KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con để Người mạc khải về Cha cho chúng con. Xin Cha lắng nghe lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

 

1.- «Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người trên thế giới này nhận được lời giới thiệu về Chúa Giêsu Kitô là Đấng Mêsia mà Chúa Cha đả sai đến thế gian này.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

2.- «Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy gặp được Chúa Giêsu Kitô và sống thân mật với Người trong cuộc đời tu hành của các vị ấy.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

3.- «Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi người tích cục tìm đến vói Chúa Giêsu Kitô và vào sống trong nhà Người.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

4.- «Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô»   Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tất cả mọi Kitô hữu có sự dũng cảm công bố mình đã gặp được Đấng Mêsia và giới thiệu Đấng ấy với mọi người xung quanh.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

 

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban cho chúng con Con yêu đầu của Cha để Người dẫn chúng con về với Cha. 

 

Xin Cha ban Thánh Thần và sức mạnh của Ngài cho chúng con để chúng con đón nhận, tuyên xưng và giới thiệu Chúa Giêsu Kitô là Con yêu dầu của Cha với mọi người chúng ta gặp trên mọi nẻo đường

 

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con, là Đấng đã đến, đang đến và sẽ đến để đưa mọi người về với Cha. Amen.

 

Sàigòn ngày 15 tháng 1 năm 2021

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

(Mừng ngày sinh nhật 15/1/1943)