Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật II Thường Niên B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca, TV 39: https://youtu.be/6eK82cjh9jI
Hiệp Lễ 1: Hãy Đến Mà Xem: https://youtu.be/W-AalUQ7NvE
Hiệp Lễ 2: Những Khát Mong. https://www.youtube.com/watch?v=kS7jY3pSdGM