Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

3 Phút Thánh Vịnh - CN Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tác giả: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy

3 phút TV CN Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, https://www.youtube.com/watch?v=c16DGZ_K3iw