Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

Chúa Nhật

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Phụng Vụ Giờ Kinh

 

Thánh thi giờ kinh chiều I

Con Vua Cả từ trời giáng thế,
Sinh vào đời bởi Mẹ Đồng Trinh,
Nước sông Người đã biến thành
Nước ơn phép rửa tái sinh nhiệm mầu.

Huyền diệu quá, Ngôi Cao Thiên Tử
Mặc xác phàm cứu độ thế nhân,
Đã ngăn lưỡi hái tử thần,
Lại ban ơn nghĩa thông phần sống vui !

Lạy Cứu Chúa, bề tôi cầu khẩn,
Xin mời Ngài vào tận tâm can,
Cho hồn thở khí Thánh Thần,
Ngất ngây gội ánh hào quang chói loà.

Nài xin Chúa đừng ra đi vội,
Ở lại đây xua đuổi bóng đêm,
Sợ rằng tội lỗi mon men,
Lẻn gây náo loạn hồn thiêng rã rời.

Ôi nguồn sống, ôi lời chân thật,
Chúc tụng Ngài thánh đức vinh quang !
Thánh Linh, Thánh Phụ chứng rằng :
Ngài là Thánh Tử Cha hằng yêu thương.

Thánh thi giờ kinh sách và giờ kinh chiều

Thuở Gio-an thi hành sứ mệnh,
Con Chúa Trời xuống bến Gio-đan,
Thân dìm dưới nước lan tràn,
Đổi dòng sông ấy thành làn nước trong.

Người giáng thế bởi lòng Trinh Nữ
Để Gio-an tẩy rửa thân mình,
Người đâu phải rửa tội tình
Nhưng là rửa tội nhân sinh bao đời.

Bỗng có tiếng từ trời phán bảo :
“Này là Con tuyệt hảo của Ta.”
Rồi Bồ Câu trắng hiện ra
Tượng trưng cho Chúa Ngôi Ba Thánh Thần.

Danh mầu nhiệm vang ngân cứu rỗi
Cả bốn phương Giáo Hội của Người
Nơi đây hiện diện Ba Ngôi,
Nhưng là một Chúa cao vời chí tôn.

Ôi chân lý, ôi nguồn sống thật,
Ngài ban cho trái đất chan hoà,
Muôn vinh hiển, vạn lời ca
Dâng Ngài cùng với Ngôi Cha, Thánh Thần.

 

Đức Ki-tô chịu phép rửa

(Bài đọc 2 giờ kinh sách)

Trích bài giảng của thánh Ghê-gô-ri-ô, giám mục Na-di-en.

Đức Ki-tô toả sáng, chúng ta hãy toả sáng cùng với Người. Đức Ki-tô được dìm xuống nước, chúng ta hãy cùng xuống để rồi cùng lên với Người.

Thánh Gio-an đang làm phép rửa, thì Đức Giê-su đến. Có thể là Chúa muốn thánh hoá kẻ sắp làm phép rửa cho Chúa, nhưng chắc chắn để chôn vùi trọn vẹn con người A-đam cũ trong dòng nước. Thật vậy, trước khi thanh tẩy ta và để thanh tẩy ta, Chúa thánh hoá sông Gio-đan ; vì Người vừa là thần khí vừa là xác phàm, nên Người cũng muốn nhờ Thần Khí và nước để đưa chúng ta vào đạo.

Vị Tẩy Giả không chấp nhận, nhưng Đức Giê-su vẫn nhất quyết đòi hỏi. Gio-an nói : Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, đó là đèn nói với Mặt Trời, tiếng nói với Lời, phù rể nói với Chàng Rể, người cao trọng nhất trong số những người sinh bởi đàn bà nói với Trưởng Tử mọi loài thọ sinh, người nhảy mừng trong dạ mẹ nói với Đấng được thờ lạy ngay khi còn trong lòng mẹ, người tiền hô hiện tại và tương lai nói với Đấng vừa xuất hiện và sẽ xuất hiện. Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa và hãy thêm “để làm chứng cho Ngài”. Quả thật, con người ấy biết rằng mình sẽ được thanh tẩy bằng cuộc tử đạo, cũng như thánh Phê-rô, không phải chỉ có chân mới được rửa mà thôi.

Nhưng Đức Giê-su cũng từ dưới nước đi lên. Người nâng thế gian lên cao với Người. Người thấy trời bị xé và mở ra, vì xưa kia, khi bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng và bị lưỡi gươm lửa cấm đoán, chính A-đam đã đóng cửa trời lại, không cho mình mà cũng không cho con cháu vào.

Bấy giờ Thánh Thần chứng nhận thần tính của Đức Giê-su, vì Thánh Thần đến với Đấng có cùng thần tính với mình. Khi ấy có tiếng từ trời vọng xuống để làm chứng cho Đấng từ trời mà đến. Tiếng đó bày tỏ lòng tôn trọng thân xác dưới hình chim bồ câu, vì thân xác đã được thần hoá, khi Thiên Chúa tự tỏ mình ra trong thân xác. Điều này cũng giống như chuyện xảy ra trước đây nhiều thế kỷ : chim bồ câu đến báo tin chấm dứt đại hồng thuỷ.

Vậy, hôm nay, chúng ta hãy đem lòng tôn kính mà tưởng niệm ngày Đức Ki-tô chịu phép rửa, và hãy mừng lễ cách xứng đáng.

Anh em hãy thanh tẩy mình cho thanh sạch, hãy tiếp tục thanh tẩy cho thanh sạch hoàn toàn. Vì Thiên Chúa không ưa thích điều gì hơn việc con người hối cải và được cứu độ : mọi lời giảng dạy và mọi mầu nhiệm đều hướng tới mục đích này. Anh em hãy nên như đèn sáng giữa thế gian, nên sức sống cho người khác. Như những tia sáng hoàn hảo bên cạnh Nguồn Sáng cao cả, anh em hãy để mình được thấm nhuần ánh huy hoàng của ánh sáng đó, là ánh sáng trên trời. Hãy để Chúa Ba Ngôi chiếu soi trên anh em cách sâu xa và rực rỡ hơn, vì giờ đây, tuy chưa trọn vẹn, nhưng anh em cũng đã nhận được một tia sáng xuất phát từ thần tính duy nhất, trong Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, vì vinh quang và uy quyền thuộc về Người đến muôn đời muôn thuở. A-men.

Xướng đáp Tv 113A,5

XHôm nay trời rộng mở, biển cả nên hiền hoà, đất mừng vui hớn hở, núi đồi cũng hoan ca.

ĐVì Đức Ki-tô đến bên bờ sông Gio-đan xin ông Gio-an làm phép rửa.

XBiển kia ơi, việc gì mà trốn chạy ? Gio-đan hỡi, cớ chi chảy ngược dòng ?

ĐVì Đức Ki-tô đến bên bờ sông Gio-đan xin ông Gio-an làm phép rửa.

 

Thánh thi giờ kinh sáng

Ki-tô rực rỡ ánh vinh quang,
Là Đấng Cứu Tinh cả vũ hoàn,
Nào hỡi muôn loài muôn tín hữu,
Đồng thanh chúc tụng khúc ca vang.

Khi vừa được chẵn ba mươi tuổi,
Chúa đã lên đường rảo khắp nơi,
Đến với Gio-an, xin thụ tẩy,
Dầu đời nguyên vẹn nét tinh khôi.

Run rẩy Gio-an làm phép rửa,
Dìm Người xuống nước, nước Gio-đan,
Gio-an cảm biết Người là Chúa,
Chúa của muôn loài xoá tội dân.

Bỗng tự trời cao tiếng vọng xa :
Người là Quý Tử của Ngôi Cha,
Thánh Thần ban tặng nguồn ân tứ,
Ánh sáng tràn lan phủ chói loà.

Nguyện Chúa Ki-tô hằng bảo trợ
Đỡ nâng che chở cả xác hồn,
Giữ gìn lòng trí luôn trong sáng,
Để sống cho Người vẹn sắt son.

Lạy Đức Ki-tô là Sự Thật,
Ngàn muôn vinh hiển kính dâng Ngài,
Dâng kính Thánh Linh và Thánh Phụ,
Ngàn đời muôn kiếp chẳng hề phai.

 

Lời cầu giờ kinh sáng cùng 2 giờ kinh chiều I và II

Đấng cứu chuộc chúng ta đã chẳng nề lãnh nhận phép rửa của Gio-an tại sông Gio-đan. Chúng ta hãy nguyện xin Người :

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Ki-tô, khi xuất hiện tại sông Gio-đan, Chúa đã chiếu toả trên chúng con luồng ánh sáng rạng ngời, - xin cho những người chúng con sẽ gặp gỡ hôm nay được ánh sáng của Chúa soi dẫn.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Chúa tự hạ, đến xin Gio-an làm phép rửa, hầu chỉ lối khiêm nhường cho chúng con học đòi, - xin cho chúng con được tinh thần khiêm tốn mà phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Chúa đã chịu phép rửa, hầu thanh tẩy chúng con sạch muôn vàn tội lỗi, và làm cho chúng con trở thành con cái Cha, - xin ban tinh thần nghĩa tử cho những ai đang tìm kiếm Chúa.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Chúa đã dùng phép rửa mà thánh hoá nhân loại và mở cửa cho những người thống hối trở về, - xin cho chúng con thành những người rao giảng Tin Mừng trong khắp cả thế giới.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Khi chịu phép rửa, Chúa đã mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, - xin cho những người đã được rửa tội biết phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ Giáo Hội, với tinh thần con cái thảo hiền.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

 

Lời nguyện cho các giờ kinh

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Đức Ki-tô chịu phép rửa tại sông Gio-đan và Thánh Thần ngự xuống trên Người, Chúa đã long trọng tuyên bố Người là Con chí ái, xin cho chúng con là đoàn nghĩa tử được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng bền vững thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa

 

Bài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7

"Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây là lời Chúa phán: "Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người.

Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10

Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b).

Xướng: 1) Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa. - Ðáp.

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ. - Ðáp.

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: Cv 10, 34-38

"Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: "Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người".

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: x. Mc 9, 7

Alleluia, alleluia! - Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: "Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 1, 6b-11

"Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: "Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần."

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy nghiệm Lời Chúa

Đức Kitô Thiên Sai

 

Suy Nghiệm Lời Chúa

 

Theo phụng niên thì lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa được Giáo Hội cử hành vào Chúa Nhật. Tuy nhiên, nếu Lễ Chúa Hiển Linh được cử hành dời vào Chúa Nhật sau mùng 6/1 là ngày chính lễ thì kể như Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa đươc dời vào Thứ Hai ngay sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh mùng 7 hay mùng 8/1 tùy năm. Như Năm 2018 Lễ Hiển Linh ngày 6/1 là Thứ Bảy, nhưng vì lý do mục vụ ở hầu hết các giáo phận trên thế giới được dời vào Chúa Nhật 7/1 (mà ngày 7/1 này đáng lẽ là Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa sau Lễ Hiển Linh), nên Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa được cử hành vào ngay hôm sau, Thứ Hai mùng 8/1.

 

Tuy nhiên, trong bài Phúc Âm cho ngày 6/1, (ngày mà đáng lẽ là Lễ Hiển Linh nhưng được dời cử hành vào Chúa Nhật, nên ngày 6/1 trở thành một ngày trước Lễ Hiển Linh), cũng chính là bài Phúc Âm của Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh. Tuy nhiên, chiều kích của bài Phúc Âm giống nhau theo Thánh ký Marcô này, liên quan đến biến cố Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa lại khác nhau, tùy theo thời điểm phụng vụ của bài Phúc Âm này. 

 

Ở chỗ, nếu biến cố Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa trong Phúc Âm ngày 6/1 trước Lễ Hiển Linh cho thấy chính Chúa Cha công nhận Chúa Giêsu Kitô chính là Người Con nhập thể của Ngài, thì trong Phúc Âm ngày Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh cho thấy Chúa Kitô đến để tỏ mình ra chính là Đấng Thiên Sai Cứu Thế, bằng việc làm theo ý Cha của Người, với thân phận và sứ vụ của một "Con Chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian", như Vị Tiền Hô Gioan Tẩy Giả của Người đã làm chứng về Người trong hai Phúc Âm của Thánh Ký Gioan được Giáo Hội chọn đọc cho ngày 4/1 và 5/1.

 

Đúng thế, phần Phụng Vụ Lời Chúa cho Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, ngoại trừ chính Bài Phúc Âm hoàn toàn giống nhau, các bài đọc đều khác hẳn: trong khi ngày 6/1 trước Lễ Hiển Linh chỉ có 1 bài đọc thì ở Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa có 2 bài đọc I và II, kèm theo Bài Đáp Ca cũng khác hẳn luôn, và 2 bài đọc cùng với bài đáp ca cho Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa theo chiều hướng bắt đầu mở màn cho Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh, một thời điểm của Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh, (một thời điểm phụng vụ dầu sao vẫn còn liên hệ với Mùa Giáng Sinh, nên mới gọi là "Hậu Giáng Sinh"), theo chủ đề "vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý" (Gioan 1:14).

 

Thật vậy, nội dung của Phụng Vụ Lời Chúa, bao gồm cả 2 Bài Đọc I và II cùng với Bài Đáp Ca cũng như Bài Phúc Âm, cho Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, toàn là những gì liên quan đến bản thân của Chúa Kitô, một bản thân "vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý". Ở chỗ nào? 

 

"Vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý" ở Bài Đọc I, được Tiên Tri Isaia báo trước đó là một người "tôi tớ" và là một người "con" được Thiên Chúa thánh hiến để mang ơn cứu độ giải phóng đến cho muôn dân:

 

"Ban Thần trí trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người. Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm". 

 

"Vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý" ở Bài Đọc II, được Tông Đồ Phêrô, trong Sách Tông Vụ, minh chứng về việc Người Con này được Thiên Chúa ở cùng, đầy Thánh Linh và quyền năng để có thể thi ân giáng phúc cho dân của Ngài như sau:

 

 "Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người".

 

"Vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý" ở Bài Phúc Âm, được Vị Tiền Hô Gioan Tẩy Giả minh định "đến sau" ngài "nhưng quyền lực hơn tôi", ở chỗ, "Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần", để tha tội (xem Gioan 3:1,3; 20:22) chứ không phải chỉ "làm phép rửa bằng nước" như ngài, một phép rửa chỉ có tính cách thống hối mà thôi, nhưng qua phép rửa thống hối này, như một hình thức và phương tiện được Thiên Chúa sử dụng, Ngài đã thánh hiến Con của Ngài bằng sự kiện "Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên" Người, tức Người là Con Thiên Chúa, được Thiên Chúa ở cùng và thực hiện tất cả những gì Thiên Chúa muốn qua Người, trước hết cho dân của Ngài.

 

Vẫn biết mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa hóa thân làm người, là để cứu độ toàn thể nhân loại là loài được dựng nên theo hình ảnh của Ngài, nhưng bản tính của họ đã bị hư hoại bởi nguyên tội, một dự án cứu độ và công cuộc cứu độ được Ngài thực hiện bằng việc tỏ mình ra nơi Chúa Giêsu Kitô vào thời điểm viên trọn, nhưng Nhân Vật Lịch Sử mang tên Giêsu sinh quán ở Nazarét này sẽ không phải là Đấng Cứu Thế nếu Người không phải là Đấng Thiên Sai của dân Do Thái.

 

Chính vì biến cố Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa là biến cố Chúa Giêsu Kitô bắt đầu chính thức và công khai tỏ mình ra cho dân Do Thái như là một Đấng Thiên Sai, "Người Con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý" mà Bài Đáp Ca hôm nay mới có câu họa: "Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình".

 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL, xin theo dõi chia sẻ theo cảm hứng thêm ở 2 cái links youtube mp3 và/hay dưới đây

 

LeChuaGiesuChiuPhepRua-B.mp3  

https://youtu.be/6KG9p1LPWZU  

 

--