Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ, CN 1 TN - Chúa Chịu Phép Rửa

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Nhập Lễ: Các tầng Trồi Mở Ra: https://www.youtube.com/watch?v=6tHfFh3jPso
Đáp Ca: TV 28: https://youtu.be/Txfv7Fh_8IM
Hiệp Lễ: Ngỡ ngàng nhận ra: https://youtu.be/gq7GsNKpl6A