Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Giêsu chịu phép rửa

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

 

 

Chúa Giêsu chịu phép rửa

 

The Word Among Us – Lại Thế Lãng dịch

 

Qua phép rửa của Gioan, Chúa Giêsu đã khiêm tốn chấp nhận sứ mệnh là tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa cho chúng ta và chỉ cho chúng ta cách để khiêm nhường và làm sao bắt chươc chính tính cách của Ngài.

 

Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người. Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3: 13- 17)

 

Chúa Giêsu là Đấng vô tội đã tự hạ mình để cho Gioan làm phép rửa để sám hối, và bằng cách làm đó Ngài đã chấp nhận sứ mệnh của mình với tư cách là tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa thay cho tất cả những người nam và người nữ tội lỗi. Bằng cách hạ mình khiêm nhường, Chúa Giêsu đã cho chúng ta một điềm báo trước về “phép rửa” và cái chết đẫm máu của Ngài trên thập giá, nơi vì tình yêu thương mà Ngài đã hiến mạng sống để xóa bỏ tội lỗi cho chúng ta (Mc 10: 38, 45).

 

Bởi vì Chúa Giêsu đã hoàn toàn hạ mình, Cha Ngài đã tuyên bố vui mừng biết bao trong Ngài. Chúa Thánh Thần cũng hiện diện để xức dầu Chúa Giêsu cho công việc Ngài sắp bắt đầu. Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu đã trở thành nguồn Thần Khí cho tất cả những ai tin vào Ngài. Các tầng trời được mở ra, Thần Khí hạ xuống và một tạo vật mới được mở đầu.

 

Nếu chúng ta muốn trải nghiệm sức mạnh và ân sủng của tạo vật mới này trong đời sống của mình, chúng ta phải noi gương Chúa Giêsu. Thánh Gregory of Nazianzus, một Giáo phụ ở thế kỷ thứ tư cho chúng ta lời khuyên này: “Chúng ta hãy chịu mai táng với Chúa Giêsu trong phép rửa để được sống lại với Ngài. Chúng ta hãy sống lại với Ngài để được vinh hiển với Ngài”. Nếu chúng ta muốn trải nghiệm sự biến đổi mà thánh Gregory đã viết, chúng ta cần xin Chúa Thánh Thần rèn luyện lòng khiêm tốn trong tâm hồn giống như Chúa Giêsu đã thể hiện khi Ngài chịu phép rửa.

 

Chúa Giêsu luôn sẵn sàng đổi mới chúng ta trong Thần Khí của Ngài để sức dầu chúng ta vì sứ mạng của chúng ta. Ngài muốn làm cho chúng ta trở thành “ánh sáng” và “muối” đối với những người ở chung quanh chúng ta (Mt 5: 13, 14). Ngài muốn tình yêu và chân lý của Ngài chiếu dọi qua chúng ta để những người khác sẽ bị đánh động bởi sự tốt lành của Ngài. Hãy cầu xin Chúa đổ tràn ơn Chúa Thánh Thần để chúng ta có thể tỏa ra niềm vui của Phúc Âm đối với những người ở chung quanh chúng ta. Khi chúng ta làm điều đó, thiên đàng cũng sẽ mở ra cho chúng ta.

 

Chúng ta những người đã được chịu phép rửa trong Chúa Kitô đã nhận được cùng một Thần Khí như Chúa Giêsu. Chúng ta cũng có thể nghe Đức Chúa Cha nói với chúng ta “Đây là con yêu dấu của Ta”. Hãy tưởng tượng bản thân chúng ta đang được chịu phép rửa ở sông Giođan với Chúa Giêsu. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần biểu hiện quyền năng của Ngài trong chúng ta một các tươi mới.

 

Chúa Giêsu đã tự hạ mình bằng cách chịu phép rửa sám hối của Gioan. Sự khiêm nhường trong đời sống của mình giúp chúng ta yêu mến và phục vụ Chúa tốt hơn. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần chỉ cho chúng ta thấy nếu có một lãnh vực cụ thể nào đó trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta cần phát triển sự khiêm nhường.

 

Được rửa tội trong sự sống cái cái chết của Chúa Kitô, chúng ta có thể đảm nhận tính cách và thậm chí cả trái tim của Chúa Giêsu. Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đức tin để tin tưởng vào chân lý này. Sau đó xin Ngài mở rộng tâm hồn chúng ta và biến đổi chúng ta trong hình ảnh của Ngài và đổ tràn Chúa Thánh Thần của Ngài để chúng ta có thể tìm thấy niềm vui khi tìm cách  làm vui lòng Ngài, cũng như khi Ngài tìm thấy niềm vui khi tìm cách làm đẹp lòng Cha Ngài./.