Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

30/01/2021

THỨ BẢY TUẦN 3 TN
Mc 4,35-41

 

NGÀI LÀ ĐẤNG QUYỀN NĂNG

“Vậy Người là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4,41)

Suy niệm: “Tôi là người Do Thái, nhưng bị khuôn mặt ngời sáng của Người Na-da-rét mê hoặc. Không ai đọc sách Tin Mừng mà không cảm nhận được sự hiện diện đích thực của Ngài. Tính cách của Ngài rung cảm trong từng lời từng chữ. Không huyền thoại nào đầy sức sống như vậy. Theseus cũng như các anh hùng khác thiếu sức sống thật sự của Đức Giê-su” (Thiên tài khoa học  A. Einstein). Tựa bao vĩ nhân trên thế giới, các môn đệ Đức Giê-su cũng đã bày tỏ lòng khâm phục Ngài. Không khâm phục sao được khi chứng kiến chỉ cần nói một lời, Ngài làm cho cả sóng gió phải yên lặng! Người bình thường đâu có quyền thế như vậy! Chỉ có Đấng vừa là Thiên Chúa, vừa là con người mới có thể làm được những việc kỳ diệu để cứu giúp con người.

 

Mời Bạn: “Đức Giê-su là nhà xã hội chủ nghĩa đầu tiên, người đầu tiên tìm một cuộc sống tốt hơn cho nhân loại” (Nguyên Tổng bí thư Liên Xô M. Gorbachev). Không chỉ vậy, Ngài đem sự sống đời đời của Thiên Chúa đến cho con người. Vấn đề là bạn có đón nhận Ngài để có sự sống vĩnh cửu ấy không? Mời bạn để tâm suy nghĩ và nỗ lực thực hiện bí quyết “luyện” sự sống vĩnh cửu của Ngài qua điều răn mến Chúa yêu người bạn nhé!

 

Sống Lời Chúa: Tôi xác quyết niềm tin vào Chúa Giê-su qua việc dành cho Ngài thời gian cầu nguyện với Ngài mỗi ngày.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa bày tỏ quyền năng trên mọi sự, đem lại an vui hạnh phúc cho con người. Xin cho con nhận ra Chúa đang bày tỏ quyền năng yêu thương ấy mọi ngày trong đời thường của con. Amen.