Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dọn đường cho Chúa

Tác giả: 
Nguyễn Văn Nội

 

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

 

----oooOooo----

 

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B (06/12/2020)

 DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA

 

"Hãy dọn đường Chúa,

hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

 

Nếu Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa chỉ đến trần gian này có một lần thì chắc chắn Giáo Hội Công Giáo không cần phải cho các tín hữu chúng ta đọc các bài Thánh Kinh của Mùa Vọng mỗi năm một lần. Nhưng chính vì Chúa Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa không chỉ đền trần gian này một lần mà Người đã đến, còn đang đến và sẽ đến trần gian này nên trong Năm Phụng Vụ Mùa Vọng nào Giáo Hội Công Giáo cũng cho chúng ta đọc các bài Sách Thánh về việc tỉnh thức đón chờ, về việc dọn đuờng cho Chúa đến.

 

Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa đã đến trần gian này một lần trên đất Palestin cách nay hơn hai ngàn năm. Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa đang đến trần gian này với mỗi một người chúng ta trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Và Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa sẽ đến trần gian này một lần nữa trong ngày Cánh Chung, ngày Chúa Quang Lâm, ngày tận cùng của thế giới để xét xử muôn dân muôn người. Vì thế mà việc mỗi người chúng ta dọn đường đón rước Chúa Giêsu Kitô là việc làm có ”tính thời sự” và cần thiết mỗi ngày.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ 1,1-8: Khởi đầu Phúc Âm của Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Đây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".

 

Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan.

 

Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: "Đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần".

 

 III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ 1,1-8: 

 

3.1 Gioan dọn đường cho Chúa Giêsu: Gioan Baotixita, con trai ông Giacaria và bà Elisabeth được sinh ra với sứ mạng đi trước (tiền hô) để đọn đường (là tâm hồn) cho dân Israel đón nhận Chúa Giêsu Nagiarét bằng cách ăn năn sám hối và chịu phép rửa. Gioan đã sống khổ hạnh trong hoang địa, đã thóng thiết kêu gọi dân Israel sám hối và đã dìm các hối nhân xuống dòng sông Giođan.

 

3.2 Gioan giới thiệu Chúa Giêsu với dân Israel: Gioan còn lớn tiếng giới thiệu Đấng Mêsia cho dân chúng: "Đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần"

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ 1,1-8:

 

4.1 Chúng ta hãy sám hối:  Cuộc đời của mỗi người chúng ta đầy dẫy những yếu đuối, thiếu sốt và lỗi phạm với Thiên Chúa, với chính mình, với tha nhân và với thiên nhiên. Nên việc đầu tiên chúng ta cần làm là sám hối ăn năn, thú nhận mình là kẻ có tội, là kẻ vô ơn và bất nghĩa bất trung với Đấng đã cho mình làm người, đã yêu thương chăm sóc và cúu độ mình.

 

3.2 và hoán cải:  Nếu chúng ta chỉ biết ăn năn sám hối không thôi thì chưa đủ, vì điều Thiên Chúa muốn là chúng ta phải nên thánh thiện, tinh tuyền và giống Chúa Giêsu Kitô. Vì thế việc thứ hai chúng ta phải làm là hoán cải tức thay đổi tâm hồn và cuộc sống: từ nhỏ nhen ích kỷ thành quảng đại vị tha, từ lười biếng ưon hèn thành siêng năng sốt sáng, từ ham mê của cải vật chất thành thanh cao thoát tục, từ tội lỗi ô uế thành trinh trong tinh tuyền.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG MÁC-CÔ 1,1-8:

 

KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì chúng con được bước vào Mùa Vọng thêm một lần nữa. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

 

1.- «Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Đây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người và mọi dân tộc trên thế giới này biết lắng nghe tiếng kêu của Gioan Tiền Hô và của các ngôn sứ, để chuẩn bị tâm hồn cho Thiên Chúa ngự đến.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

2.-«Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy tiếp nối sứ mạng của Gioan Tẩy Giả trong thời đại ngày nay.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

3.- «Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi người biết sống tiết chế và khổ hạnh chờ đón Chúa đến.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

4.- «Gioan rao giảng rằng: "Đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người lương giáo đón nhận được Chúa Giêsu Kitô là Đấng Thiên Chúa gửi đến với loài người.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

 

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban cho chúng con thời gian quý báu của Mùa Vọng Năm B vừa bắt đầu.

 

Chúng con quyết tâm đáp lại lời mời gọi sám hối và hoán cải của Thánh Gioan Tiền Hô và Tẩy Giả để dọn đường đón rước Chúa Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con.

 

Xin Cha ban Thánh Thần và sức mạnh của Ngài cho chúng con để chúng con vượt qua mọi thử thách và chiến thắng mọi tội lỗi, hầu  làm vui lòng Cha là Cha của chúng con.

 

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con, là Đấng đã đến đang đến và sẽ đến.  Amen.

 

Sàigòn ngày 04 tháng 12 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội