Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Về với lòng mình

Tác giả: 
Lm Xuân Hy Vọng

VỀ VỚI LÒNG MÌNH

 

Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ, hôm nay Lời Chúa thúc giục mỗi người chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống đức tin của mỗi người, nhìn lại mối tương quan đối với Chúa, đối với anh chị em trong cộng đoàn, gia đình, xã hội và sau hết với chính bản thân mình.

 

Mỗi lần bước vào Mùa Vọng, mùa ân sủng chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến sinh lại nơi mỗi người, mỗi gia đình, cộng đoàn, chúng ta được Mẹ Giáo Hội nhắc nhở thường xuyên qua lời mời gọi của Chúa, đặc biệt qua các bài đọc hôm nay. Chúa đã dùng tiên tri Isaiah (bài đọc I) kêu mời, nhắn nhủ dân Is-ra-el “y dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. Qua lời giáo huấn của Thánh Phê-rô (bài đọc II), Chúa hướng lòng chúng ta theo đường lối của Người “không phải Chúa chậm trễ thi hành lời hứa, nhưng vì anh em, Người hành động nhẫn nại, Người không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối”. Và sau cùng, với hình ảnh của Thánh Gio-an Tiền Hô rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội (bài Phúc Âm), một lần nữa, Chúa mong muốn chúng ta cất bước trên con đường công chính của Người bằng việc sống khiêm nhu, lắng nghe và đáp lời kêu gọi của Người.

 

Đặt trên nền tảng Lời Chúa hôm nay, và với tâm tình ấy, nào chúng ta cùng tiến sâu vào cung lòng của mình, nơi đó chúng ta có thể gặp lại chính bản thân, cũng như bước vào một cuộc hội ngộ với Thiên Chúa - Người đang mong chờ, tìm gặp chúng ta qua đôi dòng suy niệm có vẻ rời rạc sau đây:

 

                              Hãy dọn đường đón chờ Chúa đến

                              Hãy lấp mọi ‘hố sâu giận hờn’

                              Hãy bạt muôn ‘núi đồi đố kỵ’

                              Làm cho ngay thẳng ‘lối sống cong queo’

                              San cho bằng ‘tâm hồn gồ ghề’

                              Hãy mạnh dạn cất bước loan tin

                              ‘Trèo đèo gian khó’, băng rừng chông chênh

                              Cất tiếng cao đưa tin vui, đừng sợ

                              Báo tin mừng Chúa sẽ đến trong quyền uy

                              Người chăn dắt đoàn chiên như mục tử

                              Ẳm chiên con trên cánh tay nhẹ nhàng

                              Nhẹ dắt đưa chiên mẹ qua ngàn thảo nguyên xanh.

                              Ngàn năm với Chúa như một ngày đợi

                              Đợi một ngày với Chúa như ngàn năm

                              Nhưng đừng nhầm tưởng Chúa ‘ngủ quên’

                              Chẳng phải Người không thi hành lời hứa

                              Chỉ vì Người nhẫn nại với chúng ta

                              Không muốn ai phải hư mất trầm luân cả

                              Chẳng mong ai lìa xa ơn thứ tội

                              Luôn đợi chờ ta trở về ăn năn

                              Lìa xa tội, mặc lấy đức từ bi

                              Vững tâm, trông đợi trời mới và đất mới

                              Chính nơi này, công lý và hoà bình muôn năm.

                              ‘Đấng đến sau tôi là Ngôi Hai cứu độ,

                              Người là đường, chân lý và sự sống

                              Rửa sạch trong bằng chính lửa Thánh Thần’

                              Hồn tôi ơi, vui mừng hoan hỉ

                              Hãy mở lòng, đón nhận Lời trường sinh

                              Thay con người tội lỗi nhân hình này… Amen!

 

                                                                      Lm. Xuân Hy Vọng