Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ý cầu nguyện tháng 12 của ĐGH Phanxicô: Cho đời sống cầu nguyện

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

Ý cầu nguyện tháng 12 của ĐGH Phanxicô: Cho đời sống cầu nguyện

 

 

Trong thông điệp video mới nhất của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng lời cầu nguyện có thể “thay đổi thực tại” và “tâm hồn của chúng ta” cùng với “trọng tâm sứ mệnh của Giáo hội là cầu nguyện.”

 

Trong thông điệp tháng này, Đức Thánh Cha nói “mỗi khi chúng ta đọc một đoạn ngắn trong Phúc Âm, chúng ta nghe thấy Chúa Giêsu đang nói chuyện với chúng ta.” Ngài nhắc nhở rằng cầu nguyện là đối thoại với Chúa Giêsu, lắng nghe và đáp lại Người. Ngài khuyến khích cầu nguyện như một cách để thay đổi thực tại và tâm hồn của chúng ta.

 

“Tâm hồn của chúng ta thay đổi khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta có thể làm nhiều điều, nhưng không có lời cầu nguyện thì ắt không thành công.” Trong im lặng, tất cả mọi người, mỗi người hãy thành tâm cầu nguyện,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

 

Vedio: https://www.youtube.com/watch?v=1iZDEdqBUyM&feature=emb_logo

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn