Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

28/12/2020

THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT GS
Mt 2,13-18

 

TRÂN TRỌNG HỒNG ÂN SỰ SỐNG

“Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy.” (Mt 2,13b)

Suy niệm: Trong tiếng Đức infans nghĩa là câm, không thể nói được, và cũng để chỉ trẻ em dưới bảy tuổi, độ tuổi chưa thể tự vệ. Trước cơn tàn sát của vua Hê-rô-đê, Hài Nhi Giê-su được thánh Giu-se đưa đi trốn. Vua dân Do Thái mới sinh” bé nhỏ, khiêm tốn đối nghịch với Vua Hê-rô-đê tàn bạo và kiêu hãnh. Vua Hê-rô-đê sẵn sàng loại trừ bất cứ ai đe dọa vương triều của ông, kể cả những người con của mình. Là một bạo chúa khét tiếng, việc giết hại các trẻ thơ chẳng là gì đối với ông. Đang khi ấy, Vua dân Do Thái mới sinh đến trần gian để hiến dâng, cứu độ muôn người. Máu các hài nhi đổ ra hôm nay báo trước máu của Vua dân Do Thái mới sinh một ngày kia đổ ra trên cây thập giá để đem lại ơn cứu độ cho muôn người.

Mời bạn: Ngày nay vẫn còn có bao trẻ thơ bị giết hại bởi các Hê-rô-đê bạo chúa tân thời qua các hình thức phá thai, bạo hành, không được bảo vệ và chăm sóc về tinh thần, giáo dục, y tế, luân lý, đức tin; thậm chí có các trẻ em phải cầm súng. Hãy là Giu-se bảo vệ các hài nhi vô tội! Hãy dành thời gian và khả năng của bạn để bảo vệ và chăm sóc các trẻ thơ!

Chia sẻ: Bạn thấy gì nơi các nghĩa trang thai nhi?

Sống Lời Chúa: Bạn cầu nguyện, khuyên bảo và chỉ dẫn những người muốn phá thai đến với các Mái Ấm để có được sự chăm sóc của Giáo hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho các bạn trẻ biết quý trọng phẩm giá của mình và sự sống đang hình thành trong mình như một món quà của Tình yêu.