Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

21/12/2020

THỨ HAI TUẦN 4 MV
Th. Phê-rô Ca-ni-si-ô, linh mục, tiến sĩ HT 
Lc 1,39-45

 

BÓNG DÁNG CỦA THÁNH THẦN

Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. ( Lc 1,41)

 

Suy niệm: Ngày truyền tin Sứ thần Gáp-ri-en nói cùng Đức Mẹ: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà;” hôm nay, trong Tin Mừng thăm viếng, Chúa Thánh Thần lại được nhắc đến: “Bà được đầy Thánh Thần.” Hai chi tiết này cho thấy vai trò, bóng dáng của Chúa Thánh Thần, Đấng từng xuất hiện khi tạo thiên lập địa ngày nào, cũng có mặt trong công cuộc cứu độ nhân loại hôm nay. Nói cách khác, tạo dựng, nhập thể và cứu chuộc là công trình của cả Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tạo dựng là kỳ công, thì cứu chuộc cũng kỳ diệu không kém. Trong chương trình kỳ vĩ ấy hai người nữ có vai trò đặc biệt, là bà Ê-li-sa-bét và Đức Ma-ri-a.

 

Mời Bạn: Khi nhận lãnh Thánh Thần qua phép Thêm Sức, bạn được đầy ân sủng của Thánh Thần qua bảy ơn thiêng, cũng như được tham dự vào công cuộc của Thánh Thần là làm chứng cho Chúa Giê-su, cho những giá trị của Tin mừng như khó nghèo, khiêm tốn, hiền hòa, thương xót… Ngài tác động để Tin Mừng ấy lan tỏa đến mọi tâm hồn, khiến họ an bình, hạnh phúc hơn vì có Chúa yêu thương, hiện diện.

 

Sống Lời Chúa: Điều này giả thiết bạn phải mau mắn nhận ra thánh ý Thiên Chúa, sẵn sàng đáp tiếng “xin vâng” theo lời Chúa truyền như Đức Ma-ri-a “vội vã lên đường” vậy.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, là nguồn sáng và nguồn sống của chúng con, cảm tạ Chúa luôn ban ơn soi sáng, hướng dẫn chúng con mọi ngày. Xin ban cho chúng con nhạy bén nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Amen.